HIV / AIDS

TANIM AIDS

(edinilmiş immün yetmezlik sendromu), insan immün yetmezlik virüsünün (HIV) neden olduğu kronik, potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir durumdur. HIV, bağışıklık sisteminize zarar vererek vücudunuzun hastalığa neden olan organizmalarla savaşma yeteneğini engeller. HIV cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon olup, enfekte kanla temas yoluyla veya hamilelik, doğum veya emzirme sırasında anneden çocuğa da bulaşabilir.

BELİRTİLER

NEDENLER

RİSK FAKTÖRLERİ

Komplikasyonlar: HIV bağışıklık sistemini zayıflatarak bireyleri tüberküloz, salmonelloz, sitomegalovirüs gibi çeşitli enfeksiyonlara ve Kaposi sarkomu ve lenfoma gibi kanserlere karşı duyarlı hale getirir.

RANDEVUNUZA HAZIRLANIN

Bir sağlık uzmanına başvurmadan önce:

TESTLER VE TEŞHİS HIV

Genellikle virüse karşı antikorlar için kan veya tükürüğün test edilmesiyle teşhis edilir. Testler arasında CD4 sayımı, viral yük ölçümü, ilaca direnç testi ve komplikasyon taraması yer alır.

TEDAVİLER VE İLAÇLAR

HIV/AIDS'in tedavisi yoktur ancak antiretroviral ilaçlar virüsü kontrol altına alabilmektedir. Tedavi, virüsü çeşitli şekillerde hedef alan farklı sınıflardan ilaçların bir kombinasyonunu içerir. Tedaviye başlanması belirli kriterlere göre tavsiye edilir.

Yaşam Tarzı ve Ev Çözümleri: HIV bulaşmasını önlemek için:

ALTERNATİF TIP

Bazı takviyeler anti-HIV ilaçlarının yan etkilerini yönetmeye yardımcı olabilirken diğerleri zararlı olabilir. Balık yağı ve peynir altı suyu proteini faydalı olabilirken, sarı kantaron ve sarımsak takviyeleri anti-HIV ilaçlarıyla olumsuz etkileşime girebilir.

BAŞA ÇIKMA VE DESTEK

HIV tanısı almak duygusal, sosyal ve finansal açıdan zorlayıcı olabilir. Danışmanlık, sosyal destek, sağlık ihtiyaçları konusunda yardım, istihdam sorunları, barınma desteği gibi çeşitli hizmetler mevcuttur.


SORULAR

  1. AIDS nedir?

AIDS (edinilmiş immün yetmezlik sendromu), insan immün yetmezlik virüsünün (HIV) neden olduğu kronik bir durumdur.

  1. HIV nasıl AIDS'e dönüşür?

HIV, CD4 hücrelerini yok ederek bağışıklık sistemini zayıflatır ve AIDS olarak bilinen ciddi bağışıklık yetersizliğine yol açar.

  1. Primer HIV enfeksiyonunun belirtileri nelerdir?

Semptomlar arasında ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, kızarıklık, boğaz ağrısı, şişmiş lenf bezleri bulunur.

  1. HIV nasıl bulaşır?

HIV, korunmasız cinsel ilişki, iğne paylaşımı, enfekte bir anneden hamilelik / doğum / emzirme sırasında enfekte kan veya vücut sıvıları yoluyla bulaşır.

  1. HIV/AIDS'in bazı yaygın komplikasyonları nelerdir?

Komplikasyonlar arasında tüberküloz ve sitomegalovirüs gibi fırsatçı enfeksiyonlar; Kaposi sarkomu gibi kanserler; israf sendromu; nörolojik komplikasyonlar; böbrek hastalığı ve diğerleri yer almaktadır.

  1. HIV tedavisi ne zaman başlatılmalıdır?

Hamilelik veya fırsatçı enfeksiyonların varlığı gibi diğer kriterlerin yanı sıra şiddetli semptomların mevcut olması veya CD4 sayısının 350'nin altında olması durumunda tedaviye başlanmalıdır.

  1. Hıv'in yayılmasını nasıl önleyebiliriz?

Önleme yöntemleri arasında cinsel ilişki sırasında sürekli kondom kullanımı, uyuşturucu kullanımı için iğne paylaşımından kaçınılması, HIV ile enfekte olunması halinde hamilelik sırasında erken tıbbi bakım yer almaktadır.

  1. Anti-HIV ilaçlarının yan etkilerini yönetmek için alternatif tedaviler var mı?

Balık yağı ve peynir altı suyu proteini gibi bazı takviyeler yan etkilerin yönetilmesine yardımcı olurken, sarı kantaron ve sarımsak takviyeleri gibi diğerleri anti-HIV ilaçlarıyla olumsuz etkileşime girebilir.

  1. HIV/AIDS'li bireyler için hangi destek hizmetleri mevcuttur?

Hizmetler arasında danışmanlık, sosyal destek ağları, randevulara ulaşım veya barınma desteği gibi sağlık ihtiyaçlarına yönelik yardımlar yer almaktadır.

  1. HIV/AIDS'in tedavisi var mı?

Şu anda HIV/AIDS'in tedavisi yoktur ancak antiretroviral ilaçlar virüsün etkili bir şekilde kontrol edilmesine yardımcı olabilir.