Hjärtstopp, plötsligt

DEFINITION

Plötsligt hjärtstopp är den plötsliga, oväntade förlusten av hjärtfunktion, andning och medvetande. Det beror vanligtvis på en elektrisk störning i hjärtat som stör dess pumpverkan och stoppar blodflödet till kroppen. Det skiljer sig från en hjärtattack, som orsakas av blockerat blodflöde till hjärtat men kan ibland leda till plötsligt hjärtstopp.

SYMPTOM

Omedelbara symtom på plötsligt hjärtstillestånd inkluderar plötslig kollaps, ingen puls, ingen andning och medvetslöshet. Andra tecken som trötthet, svimning, bröstsmärta, andfåddhet kan föregå det. Snabb läkarvård är avgörande för överlevnad.

ORSAKER

Den omedelbara orsaken är vanligtvis en onormal hjärtrytm (arytmi) på grund av problem med hjärtats elektriska system. Ventrikelflimmer, där snabba impulser får ventriklarna att darra istället för att pumpa blod, är en vanlig arytmi som leder till plötsligt hjärtstillestånd.

RISKFAKTORER

Faktorer som kranskärlssjukdom, familjehistoria av hjärtsjukdomar, rökning, högt blodtryck, fetma, diabetes och ålder ökar risken. Tidigare episoder av hjärtstopp eller hjärtinfarkt ökar också risken.

KOMPLIKATIONER

Hjärnskador uppstår inom några minuter på grund av brist på syresatt blod vid plötsligt hjärtstopp. Överlevnad efter 10 minuter är sällsynt och överlevande kan drabbas av hjärnskador.

TESTER OCH DIAGNOS

Undersökningarna omfattar elektrokardiogram (EKG), blodprov för enzymer och elektrolyter, bilddiagnostiska undersökningar som röntgen och ekokardiogram. Elektrofysiologisk testning och kranskärlskateterisering kan göras senare om det behövs.

BEHANDLINGAR OCH LÄKEMEDEL

Omedelbar HLR är avgörande för överlevnad. Avancerad vård inkluderar defibrillering för att återställa normal hjärtrytm. Behandlingar efter arresteringen kan innebära mediciner som betablockerare eller implanterbar kardioverter-defibrillator (ICD). Procedurer som koronar angioplastik eller bypassoperation kan rekommenderas.

LIVSSTIL OCH HEMMEDEL

Det är viktigt att minska riskerna genom regelbundna hälsokontroller, hälsosam kost, fysisk aktivitet, rökfrihet och måttligt alkoholintag. Personer med hög risk kan behöva antiarytmiska läkemedel eller en ICD för förebyggande åtgärder. Överväg att köpa en AED för hemmet om din läkare rekommenderar det.


FRÅGOR

  1. Vad är plötsligt hjärtstopp?

Plötsligt hjärtstillestånd är en plötslig förlust av hjärtfunktionen som leder till medvetslöshet och upphörande av andning och puls.

  1. Hur skiljer sig ett plötsligt hjärtstopp från en hjärtinfarkt?

Plötsligt hjärtstopp beror på en elektrisk störning som påverkar hjärtats pumpfunktion, medan en hjärtinfarkt orsakas av blockerat blodflöde till hjärtat.

  1. Vilka är de omedelbara symptomen på plötsligt hjärtstopp?

De omedelbara symtomen är plötslig kollaps, ingen puls eller andning och medvetslöshet.

  1. Vad ska man göra om man stöter på någon med plötsligt hjärtstopp?

Ring 911 omedelbart och påbörja HLR med bröstkompressioner tills räddningspersonal anländer.

  1. Vilka är de vanligaste orsakerna till plötsligt hjärtstopp?

En onormal hjärtrytm (arytmi), t. ex. ventrikelflimmer, är en vanlig orsak.

  1. Vilka är riskfaktorerna för plötsligt hjärtstopp?

Bland riskfaktorerna finns kranskärlssjukdom, hjärtsjukdomar i släkten, rökning, högt blodtryck och ålder.

  1. Hur uppstår hjärnskador vid plötsligt hjärtstopp?

Brist på syresatt blod som når hjärnan orsakar medvetslöshet och kan leda till hjärnskador inom några minuter.

  1. Vilka tester görs för att diagnostisera plötsligt hjärtstopp?

Testerna omfattar EKG, blodprov för enzymer/elektrolyter, bilddiagnostiska tester som röntgen/ekokardiogram.

  1. Vilka behandlingar används vid plötsligt hjärtstopp?

Omedelbar HLR följt av defibrillering; behandlingar efter arresteringen kan innebära mediciner som betablockerare eller procedurer som angioplastik/bypassoperation.

  1. Hur kan man minska risken för plötsligt hjärtstopp hemma?

Genom att upprätthålla en hälsosam livsstil med regelbunden motion, en balanserad kost, rökfrihet, måttligt alkoholintag och överväga en AED vid hög risk.

Genom att tillhandahålla kortfattad information om plötsligt hjärtstopp tillsammans med vanliga frågor och svar relaterade till detta ämne med hjälp av neuromarketingteknik kan användarna enkelt få tillgång till värdefull kunskap i ett läsvänligt format.