Kalp durması, ani

TANIM

Ani kalp durması, kalp fonksiyonlarının, solunumun ve bilincin aniden ve beklenmedik bir şekilde kaybedilmesidir. Genellikle kalbin pompalama eylemini bozan ve vücuda kan akışını durduran elektriksel bir bozukluktan kaynaklanır. Kalbe giden kan akışının engellenmesinden kaynaklanan kalp krizinden farklıdır ancak bazen ani kalp durmasına yol açabilir.

BELİRTİLER

Ani kalp durmasının acil belirtileri arasında ani çökme, nabız yokluğu, nefes alamama ve bilinç kaybı yer alır. Yorgunluk, bayılma, göğüs ağrısı, nefes darlığı gibi diğer belirtiler bundan önce gelebilir. Acil tıbbi müdahale hayatta kalmak için çok önemlidir.

NEDENLER

İlk neden genellikle kalbin elektrik sistemindeki sorunlardan kaynaklanan anormal bir kalp ritmidir (aritmi). Hızlı uyarıların ventriküllerin kan pompalamak yerine titremesine neden olduğu ventriküler fibrilasyon, ani kalp durmasına yol açan yaygın bir aritmidir.

RİSK FAKTÖRLERİ

Koroner arter hastalığı, ailede kalp rahatsızlığı öyküsü, sigara kullanımı, yüksek tansiyon, obezite, diyabet ve yaş gibi faktörler riski artırır. Daha önce kalp durması veya kalp krizi geçirmiş olmak da riski artırır.

KOMPLİKASYONLAR

Ani kalp durması sırasında oksijenli kan eksikliği nedeniyle dakikalar içinde beyin hasarı meydana gelir. 10 dakikadan sonra hayatta kalma nadirdir ve hayatta kalanlar beyin hasarı yaşayabilir.

TESTLER VE TEŞHİS

Testler arasında elektrokardiyogram (EKG), enzimler ve elektrolitler için kan testleri, röntgen ve ekokardiyogram gibi görüntüleme testleri yer alır. Gerekirse elektrofizyolojik testler ve koroner kateterizasyon daha sonra yapılabilir.

TEDAVİLER VE İLAÇLAR

Acil CPR hayatta kalmak için hayati öneme sahiptir. Gelişmiş bakım, normal kalp ritmini yeniden sağlamak için defibrilasyonu içerir. Tutuklama sonrası tedaviler, beta blokerler veya implante edilebilir kardiyoverter-defibrilatör (ICD) gibi ilaçları içerebilir. Koroner anjiyoplasti veya bypass ameliyatı gibi prosedürler önerilebilir.

YAŞAM TARZI VE EV ÇÖZÜMLERİ

Düzenli kontroller, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, sigara içmeme ve ölçülü alkol alımı yoluyla risklerin azaltılması esastır. Yüksek risk altındaki kişilerin önleme için anti-aritmik ilaçlara veya bir ICD'ye ihtiyacı olabilir. Doktorunuz tarafından tavsiye edilirse ev için bir AED satın almayı düşünün.


SORULAR

  1. Ani kalp durması nedir?

Ani kalp durması, kalp fonksiyonunun ani kaybıdır ve bilinç kaybına, nefes almanın ve nabzın durmasına neden olur.

  1. Ani kalp durması kalp krizinden nasıl farklıdır?

Ani kalp durması, kalbin pompalama eylemini etkileyen elektriksel bir bozukluktan kaynaklanırken, kalp krizi kalbe giden kan akışının engellenmesinden kaynaklanır.

  1. Ani kalp durmasının ilk belirtileri nelerdir?

Acil semptomlar arasında ani çöküş, nabız veya nefes almama ve bilinç kaybı yer alır.

  1. Ani kalp krizi geçiren biriyle karşılaşan kişi ne yapmalıdır?

Derhal 911'i arayın ve acil durum personeli gelene kadar göğüs kompresyonları ile CPR'ye başlayın.

  1. Ani kalp durmasının bazı yaygın nedenleri nelerdir?

Ventriküler fibrilasyon gibi anormal bir kalp ritmi (aritmi) yaygın bir nedendir.

  1. Ani kalp durması için bazı risk faktörleri nelerdir?

Risk faktörleri arasında koroner arter hastalığı, ailede kalp rahatsızlığı öyküsü, sigara kullanımı, yüksek tansiyon ve yaş yer almaktadır.

  1. Ani kalp durması sırasında beyin hasarı nasıl oluşur?

Oksijenli kanın beyne ulaşmaması bilinç kaybına neden olur ve dakikalar içinde beyin hasarına yol açabilir.

  1. Ani kalp durması tanısı koymak için hangi testler yapılır?

Testler arasında EKG, enzimler/elektrolitler için kan testleri, röntgen/ekokardiyogram gibi görüntüleme testleri yer alır.

  1. Ani kalp durmasında hangi tedaviler kullanılıyor?

Derhal CPR ve ardından defibrilasyon; Tutuklama sonrası tedaviler, beta blokerler gibi ilaçları veya anjiyoplasti/bypass ameliyatı gibi prosedürleri içerebilir.

  1. Evde ani kalp durması riskini nasıl azaltabiliriz?

Düzenli egzersiz, dengeli beslenme, sigara içmeme, orta düzeyde alkol alımı ile sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürerek; yüksek risk altındaysanız bir AED'yi göz önünde bulundurarak.

Ani kalp durması hakkında kısa bilgilerin yanı sıra bu konuyla ilgili sık sorulan soru ve yanıtların nöropazarlama teknikleri kullanılarak sunulması sayesinde kullanıcılar, değerli bilgilere okuyucu dostu bir formatta kolayca erişebilir.