Venøs tromboemboli (VTE)

Lungeemboli er en blokkering i en av lungearteriene i lungene, vanligvis forårsaket av blodpropp som stammer fra bena eller andre deler av kroppen. Denne tilstanden er ofte forbundet med dyp venetrombose (DVT) og kollektivt referert til som venøs tromboembolisme.

SYMPTOMER

FØRER TIL

Lungeemboli oppstår når materiale, vanligvis blodpropp, blokkerer arterier i lungene. Andre stoffer som fett, svulstdeler eller luftbobler kan også forårsake blokkeringer. Risikofaktorer inkluderer medisinsk historie, langvarig immobilitet, kirurgi, røyking, fedme, østrogenbruk og graviditet.

KOMPLIKASJONER

Ubehandlet lungeemboli kan være livstruende og kan føre til pulmonal hypertensjon eller kronisk tromboembolisk pulmonal hypertensjon.

DIAGNOSE

Tester for diagnostisering av lungeemboli inkluderer blodprøver, røntgen av brystet, ultralyd, CT-skanning, lungeangiogram og MR.

BEHANDLING

Behandlingen tar sikte på å forhindre blodproppvekst og nye blodpropper. Medisiner som antikoagulantia og trombolytika brukes ofte. Kirurgiske prosedyrer for fjerning av blodpropp eller venefiltre kan være nødvendig i alvorlige tilfeller.

Forebygging Forebygging av dype venepropper gjennom medisiner, kompresjonsstrømper, pneumatisk kompresjon, fysisk aktivitet og benheving kan redusere risikoen for lungeemboli. Livsstilsendringer under reise kan også bidra til å forhindre blodpropp.

SPØRSMÅL

  1. Hva er lungeemboli?

Lungeemboli er en blokkering i en av lungearteriene i lungene.

  1. Hva er de vanligste symptomene på lungeemboli?

Vanlige symptomer inkluderer kortpustethet, brystsmerter, hoste opp blodstripet sputum, smerter eller hevelser i benene, rask hjerterytme og svimmelhet.

  1. Hva forårsaker lungeemboli?

Lungeemboli er hovedsakelig forårsaket av blodpropp som beveger seg til lungene fra dype årer i bena.

  1. Hvem har høyere risiko for å utvikle lungeemboli?

Personer med en historie med venøs blodpropp eller lungeemboli, hjertesykdom, kreft, langvarig immobilitet, nylig operasjon, røykevaner, fedme, østrogenbruk (p-piller/hormonerstatningsterapi) og graviditet har høyere risiko.

  1. Hvordan diagnostiseres lungeemboli?

Diagnose innebærer blodprøver for å se etter koagulasjonsfaktorer, avbildningstester som CT-skanninger og ultralyd for å visualisere blodpropp i lungene eller bena.

  1. Hva er behandlingsalternativene for lungeemboli?

Behandlingen inkluderer blodfortynnende midler (antikoagulanter) for å forhindre nye blodpropper og blodproppløsere (trombolytika) i alvorlige tilfeller. Kirurgiske prosedyrer kan være nødvendige for å fjerne blodpropp.

  1. Hva er komplikasjonene ved ubehandlet lungeemboli?

Ubehandlet lungeemboli kan føre til livstruende tilstander som pulmonal hypertensjon eller kronisk tromboembolisk pulmonal hypertensjon.

  1. Hvordan kan jeg forhindre lungeemboli?

Forebyggende tiltak inkluderer medisiner (antikoagulanter), kompresjonsstrømper, pneumatisk kompresjonsutstyr, fysisk aktivitet etter operasjonen/reise lange avstander og livsstilsendringer under reise.

  1. Kan reise øke risikoen for å utvikle lungeemboli?

Ja, lengre perioder med å sitte under reisen kan øke risikoen for blodproppdannelse i bena, noe som kan føre til lungeemboli.

  1. Når bør jeg søke lege for symptomer som tyder på lungeemboli?

Umiddelbar legehjelp bør oppsøkes hvis du opplever uforklarlig kortpustethet, brystsmerter eller hoster opp blodig oppspytt, da dette kan indikere en potensielt livstruende tilstand som en lungeemboli.