Tvångsmässigt spelande

Other names: Missbruk, spelande, Patologiskt spelande

DEFINITION

Spelberoende, även känd som spelstörning, är den okontrollerbara lusten att fortsätta spela trots den negativa inverkan det har på ditt liv. Det kan leda till beroende genom att stimulera hjärnans belöningssystem som liknar droger som alkohol. Spelberoende kan resultera i att jaga vad, gömma beteende, ekonomiska problem och till och med tillgripa stöld eller bedrägeri.

SYMPTOM

ORSAKER

Den exakta orsaken till spelmissbruk är inte helt klarlagd, men kan bero på biologiska, genetiska och miljömässiga faktorer.

RISKFAKTORER

Komplikationer:

Spelmissbruk kan leda till relationsproblem, ekonomiska problem, juridiska problem, arbetslöshet, drogmissbruk, psykisk ohälsa och till och med självmord.

FÖRBEREDELSER INFÖR DITT MÖTE

Gör en lista över dina känslor, utlösande faktorer för spelande, senaste livsförändringar, mediciner du tar och frågor till din läkare. Var beredd att diskutera din spelhistoria och din beredskap för behandling.

TESTER OCH DIAGNOS

För att få diagnosen spelstörning måste du uppfylla specifika kriterier som beskrivs i Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM). Det handlar om tecken som upptagenhet av spel och misslyckade försök att minska spelandet.

BEHANDLINGAR OCH LÄKEMEDEL

Behandlingen kan omfatta psykoterapi, medicinering mot associerade problem som depression eller ADHD och självhjälpsgrupper som Anonyma spelare. Att undvika utlösande faktorer och söka hjälp tidigt är avgörande för att förhindra återfall.

Livsstil och huskurer:

Det finns inget bevisat sätt att förhindra spelberoende, men att undvika triggers och söka hjälp vid första tecken på problem kan vara fördelaktigt.

HANTERING OCH STÖD

Till återhämtningen hör att känna igen riskfyllda situationer, söka hjälp från familj eller vänner, hålla fokus på att inte spela och undvika triggers. Familjemedlemmar kan också ha nytta av rådgivning.

FRÅGOR

  1. Vad är spelberoende?

Spelberoende är den okontrollerbara lusten att fortsätta spela trots dess negativa konsekvenser.

  1. Vilka är några symptom på spelberoende?

Symtomen inkluderar upptagenhet med spel, att ljuga om det, ekonomiska problem och misslyckade försök att skära ner.

  1. Vilka är några riskfaktorer för spelberoende?

Bland riskfaktorerna finns andra humörstörningar, ålder, kön, spelproblem i familjen, vissa mediciner och personlighetsdrag.

  1. Hur diagnostiseras tvångsmässigt spelande?

Diagnosen innebär att man uppfyller specifika kriterier som beskrivs i DSM och som rör upptagenhet av spel och misslyckade försök att minska spelandet.

  1. Vilka är komplikationerna vid spelberoende?

Komplikationer kan vara relationsproblem, ekonomiska problem, juridiska problem, drogmissbruk, psykisk ohälsa och till och med självmord.

  1. Hur kan man förbereda sig inför ett läkarbesök angående spelmissbruk?

Gör en lista över känslor och utlösande faktorer relaterade till spelandet, nyligen genomförda livsförändringar, mediciner och frågor till läkaren.

  1. Vilka behandlingsalternativ finns för spelberoende?

Behandlingen kan innefatta psykoterapi, medicinering mot associerade problem som depression eller ADHD och deltagande i självhjälpsgrupper.

  1. Finns det livsstilsförändringar som kan hjälpa mot spelberoende?

Att undvika triggers som platser där man spelar och söka hjälp tidigt kan vara fördelaktigt.

  1. Hur kan familjemedlemmar hantera en närståendes spelmissbruk?

Familjemedlemmar kan söka rådgivning även om spelaren inte är villig att delta i terapi.

  1. Varför är det viktigt med tidiga insatser vid behandling av spelberoende?

Tidiga insatser kan bidra till att förhindra att sjukdomen förvärras och minska risken för komplikationer som ekonomisk ruin eller juridiska problem.