Sköldkörtel, underaktiv

DEFINITION

Hypotyreos är ett tillstånd där sköldkörteln inte producerar tillräckligt med hormoner. Det kan leda till olika hälsoproblem som fetma, ledvärk, infertilitet och hjärtsjukdom. Men med korrekt diagnos genom sköldkörtelfunktionstester och behandling med syntetiskt sköldkörtelhormon kan tillståndet hanteras effektivt.

SYMPTOM

Symtom på hypotyreos är trötthet, köldkänslighet, förstoppning, torr hud, viktökning, muskelsvaghet, depression och långsam hjärtfrekvens. Om sjukdomen inte behandlas kan den utvecklas till allvarligare symtom som förstorad sköldkörtel (struma) och myxödem, vilket kan vara livshotande.

ORSAKER

Orsaker till hypotyreos är bland annat autoimmun sjukdom (Hashimotos tyreoidit), behandling av hypertyreos, operation av sköldkörteln, strålbehandling och vissa läkemedel. Mindre vanliga orsaker är medfödd sjukdom, hypofysstörning, graviditetsrelaterade faktorer och jodbrist.

RISKFAKTORER

Riskfaktorer för hypotyreos är att vara kvinna över 60 år, ha en autoimmun sjukdom, genomgå vissa behandlingar eller operationer som påverkar sköldkörteln, nyligen ha varit gravid eller ha en familjehistoria med sköldkörtelsjukdomar.

KOMPLIKATIONER

Obehandlad hypotyreos kan leda till komplikationer som struma, hjärtproblem, psykiska problem som depression, perifer neuropati, myxödemkoma, infertilitet och fosterskador hos barn som föds av mödrar med obehandlad sköldkörtelsjukdom.

TESTER OCH DIAGNOS

Diagnosen baseras på symtom och blodprov som mäter TSH- och tyroxinnivåerna. Behandlingen innebär att det syntetiska sköldkörtelhormonet levotyroxin ges för att återställa hormonnivåerna. Korrekt dosjustering över tid är avgörande för en effektiv behandling.

BEHANDLINGAR OCH LÄKEMEDEL

Levotyroxin är standardbehandlingen för hypotyreos. Det bör tas konsekvent för att undvika att symtomen återkommer. Korrekt absorption av levotyroxin kan påverkas av vissa mediciner eller livsmedel. Alternativa naturliga extrakt finns tillgängliga men bör användas med försiktighet på grund av brist på reglering.


FRÅGOR

  1. Vilka är de vanligaste symtomen på hypotyreos?

Vanliga symtom är trötthet, viktuppgång, köldkänslighet, torr hud och muskelsvaghet.

  1. Vilka är de potentiella komplikationerna av obehandlad hypotyreos?

Komplikationer kan inkludera hjärtproblem, psykiska problem som depression, infertilitet och fosterskador hos spädbarn.

  1. Hur diagnostiseras hypotyreos?

Diagnosen baseras på symtom och blodprov som mäter TSH- och tyroxinnivåerna.

  1. Vilken är standardbehandlingen för hypotyreos?

Standardbehandlingen innebär daglig användning av det syntetiska sköldkörtelhormonet levotyroxin.

  1. Varför är korrekt dosjustering viktig vid hypotyreosbehandling?

Korrekt dosjustering säkerställer effektiv behandling och förhindrar biverkningar.

  1. Vilka är riskfaktorerna för att utveckla hypotyreos?

Riskfaktorer inkluderar att vara kvinna över 60 år, autoimmuna sjukdomar, nyligen gravid eller familjehistoria med sköldkörtelsjukdomar.

  1. Kan obehandlad hypotyreos leda till infertilitet?

Ja, låga nivåer av sköldkörtelhormon kan störa ägglossningen vilket leder till fertilitetsproblem.

  1. Är naturliga extrakt ett säkert alternativ för behandling av hypotyreos?

Naturliga extrakt som innehåller sköldkörtelhormoner ska användas med försiktighet eftersom deras styrka och renhet inte kan garanteras.

  1. Vilken roll spelar TSH i hanteringen av hypotyreos?

TSH-test hjälper till att fastställa rätt dosering av läkemedel initialt och över tid för effektiv behandling.

  1. När ska du uppsöka läkare för misstänkta symtom på hypotyreos?

Om du upplever symtom som trötthet eller oförklarlig viktuppgång tillsammans med torr hud eller hes röst.