Neuropati, perifer

DEFINITION

Perifer neuropati, ett resultat av skador på dina perifera nerver, orsakar ofta svaghet, domningar och smärta, vanligtvis i dina händer och fötter. Det kan också påverka andra delar av kroppen. Ditt perifera nervsystem skickar information från din hjärna och ryggmärg (centrala nervsystemet) till resten av kroppen. Perifer neuropati kan bero på traumatiska skador, infektioner, metaboliska problem, ärftliga orsaker och exponering för toxiner. En av de vanligaste orsakerna är Diabetes mellitus. Personer med perifer neuropati beskriver i allmänhet smärtan som stickande eller brännande. Ofta finns det stickningar. I många fall förbättras symtomen, särskilt om de orsakas av ett behandlingsbart underliggande tillstånd. Läkemedel kan minska smärtan vid perifer neuropati.

SYMPTOM

Symtomen beror på vilken typ av nerver som påverkas:

ORSAKER

Faktorer som orsakar neuropatier är alkoholism, autoimmuna sjukdomar, diabetes, exponering för gifter, mediciner, infektioner, ärftliga sjukdomar, trauma/nervtryck, tumörer, vitaminbrist, benmärgssjukdomar och andra sjukdomar.

RISKFAKTORER

Riskfaktorer för perifer neuropati inkluderar diabetes mellitus, alkoholmissbruk, vitaminbrister (särskilt B-vitaminer), infektioner (Borrelia), autoimmuna sjukdomar (reumatoid artrit), njure/lever/sköldkörtelstörningar, exponering för toxiner, repetitiva rörelsejobb och familjehistoria av neuropati.

Komplikationer: Komplikationer kan inkludera brännskador/hudtrauma på grund av brist på känsla som leder till skador och infektioner.

När ska du träffa en läkare: Uppsök läkare om du märker av ovanliga stickningar, svaghet eller smärta i händer eller fötter för tidig diagnos och behandling.

FRÅGOR

  1. Vad är perifer neuropati?

Perifer neuropati är en skada på perifera nerver som orsakar svaghet och smärta.

  1. Vilka är symtomen på perifer neuropati?

Symtomen är domningar/ryckningar i händer/fötter och muskelsvaghet.

  1. Vilka är de vanligaste orsakerna till perifer neuropati?

Orsakerna inkluderar diabetes mellitus, alkoholism, autoimmuna sjukdomar.

  1. Vilka är riskfaktorerna för att utveckla perifer neuropati?

Riskfaktorer är bland annat diabetes mellitus, alkoholmissbruk och infektioner.

  1. Hur kan man hantera underliggande tillstånd som bidrar till perifer neuropati?

Hantera sjukdomar som diabetes genom medicinering och livsstilsförändringar.

  1. Vilka är komplikationerna vid perifer neuropati?

Komplikationer kan inkludera brännskador / hudtrauma på grund av brist på känsla.

  1. Vilka behandlingar finns tillgängliga för att lindra smärta vid perifer neuropati?

Behandlingar inkluderar smärtstillande medel, kramplösande läkemedel.

  1. Hur kan livsstilsval bidra till att hantera perifer neuropati?

Hälsosamma kost- och motionsval kan hålla nerverna friska och förebygga brister.

  1. Finns det alternativa terapier för att hantera symtom på perifer neuropati?

Alternativa behandlingar som akupunktur och alfa-liponsyra kan bidra till att minska symtomen.

  1. När bör man söka vård för symtom på perifer neuropati?

Uppsök läkare om du märker av ovanliga stickningar/svaghet/smärta i händer eller fötter för tidig diagnos och behandling.

Slutsats:

Perifer neuropati kan orsakas av olika faktorer och ger upphov till specifika symtom beroende på vilken typ av nerver som påverkas. Tidig diagnos och behandling är avgörande för att kontrollera symtomen och förhindra komplikationer i samband med detta tillstånd.

Hänvisningar:

Mayo Clinic: Översikt över perifer neuropati

National Institute of Neurological Disorders and Stroke (Nationella institutet för neurologiska sjukdomar och stroke)