Djup ventrombos

DEFINITION

Djup ventrombos (DVT) uppstår när en blodpropp (tromb) bildas i en eller flera av de djupa venerna i kroppen, vanligtvis i benen. DVT kan orsaka bensmärta eller svullnad, men kan uppstå utan några symtom. Det kan vara ett allvarligt tillstånd eftersom blodproppar kan bryta sig loss och resa till lungorna och orsaka en blockering som kallas lungemboli.

SYMPTOM

ORSAKER

DVT uppstår när en blodpropp bildas i djupa vener, ofta på grund av tillstånd som påverkar blodets koagulering eller långvarig orörlighet.

RISKFAKTORER

Olika faktorer ökar risken för DVT, t. ex. genetik, långvarigt sängläge, kirurgi, graviditet, vissa läkemedel, fetma, rökning, cancer, hjärtsvikt, inflammatorisk tarmsjukdom, ålder och långvarigt stillasittande.

KOMPLIKATIONER

Den huvudsakliga komplikationen av DVT är lungemboli. Postflebitiskt syndrom kan också förekomma efter DVT.

FÖRBEREDELSER INFÖR DITT MÖTE

Samla in information om symtom och familjehistoria. Förbered frågor till din läkare för att maximera effektiviteten i ditt möte.

TESTER OCH DIAGNOS

För att ställa diagnos krävs en fysisk undersökning och tester som ultraljud, blodprov, venografi och CT/MRI-undersökningar.

BEHANDLINGAR OCH LÄKEMEDEL

Behandlingen syftar till att förhindra propptillväxt och risken för lungemboli genom blodförtunnande medel, propplösare vid allvarliga fall, filter i vissa fall och kompressionsstrumpor.

LIVSSTIL OCH HEMMEDEL

Förebyggande åtgärder inkluderar att ta ordinerade mediciner enligt anvisningarna, undvika långvarig orörlighet, göra livsstilsförändringar som viktminskning och sluta röka samt regelbunden motion.


FRÅGOR

  1. Vad är DVT?

DVT står för djup ventrombos.

  1. Vilka är symptomen på DVT?

Svullnad i det drabbade benet och smärta i benet är vanliga symtom.

  1. Vilka är riskfaktorerna för DVT?

Riskfaktorer är bland annat genetik, orörlighet, kirurgi, graviditet, fetma, rökning, cancer, hjärtsvikt, ålder och långvarigt stillasittande.

  1. Vad är en allvarlig komplikation av DVT?

Lungemboli är en livshotande komplikation.

  1. Hur diagnostiseras DVT?

För att ställa diagnos krävs fysiska undersökningar och tester som ultraljud och blodprov.

  1. Vilka behandlingar används för DVT?

Behandlingen omfattar blodförtunnande medel, blodproppshämmande medel om det är allvarligt, filter i vissa fall och kompressionsstrumpor.

  1. Hur kan DVT förebyggas i hemmet?

Förebyggande åtgärder inkluderar att hålla sig aktiv efter operation eller sängvila och att göra livsstilsförändringar som viktminskning och regelbunden motion.

  1. Vad är postflebitiskt syndrom?

Ett tillstånd som kan uppstå efter DVT och som kännetecknas av svullna ben och hudförändringar.

  1. Varför är det viktigt att söka läkarvård vid tecken på lungemboli?

Lungemboli är en dödlig komplikation som kräver omedelbar medicinsk vård.

  1. Vilka livsstilsförändringar kan bidra till att minska risken för DVT?

Att gå ner i vikt, sluta röka och hålla sig aktiv med regelbunden motion kan minska risken för att utveckla DVT.