Zakrzepica żył głębokich

DEFINICJA

Zakrzepica żył głębokich (DVT) występuje, gdy skrzep krwi (zakrzep) tworzy się w jednej lub kilku żyłach głębokich w organizmie, zwykle w nogach. Zakrzepica żył głębokich może powodować ból lub obrzęk nóg, ale może również przebiegać bezobjawowo. Może to być poważny stan, ponieważ skrzepy krwi mogą się oderwać i przemieścić do płuc, powodując zator zwany zatorowością płucną.

OBJAWY

PRZYCZYNY

Zakrzepica żył głębokich występuje, gdy w żyłach głębokich tworzą się skrzepy krwi, często na skutek schorzeń wpływających na krzepnięcie krwi lub długotrwałego bezruchu.

CZYNNIKI RYZYKA

Różne czynniki zwiększają ryzyko DVT, w tym genetyka, długotrwałe leżenie w łóżku, operacja, ciąża, niektóre leki, otyłość, palenie tytoniu, nowotwór, niewydolność serca, choroba zapalna jelit, wiek i długotrwałe siedzenie.

KOMPLIKACJE

Głównym powikłaniem DVT jest zatorowość płucna. Zespół postflebityczny może również wystąpić po DVT.

PRZYGOTOWANIE DO SPOTKANIA

Zbierz informacje na temat objawów i historii rodziny. Przygotuj pytania do lekarza, aby zmaksymalizować efektywność wizyty.

TESTY I DIAGNOZA

Diagnoza obejmuje badanie fizykalne i testy, takie jak USG, badania krwi, flebografia i skany CT/MRI.

LECZENIE I LEKKI

Leczenie ma na celu zapobieganie tworzeniu się skrzepów i ryzyku zatorowości płucnej poprzez stosowanie leków rozrzedzających krew, leków niszczących skrzepy, jeśli są ciężkie, filtrów w niektórych przypadkach i pończoch uciskowych.

Styl życia i domowe środki zaradcze

Środki zapobiegawcze obejmują przyjmowanie przepisanych leków zgodnie z zaleceniami, unikanie długotrwałego unieruchomienia, wprowadzanie zmian w stylu życia, takich jak utrata masy ciała i rzucenie palenia, oraz regularne ćwiczenia.


PYTANIA

  1. Co to jest DVT?

DVT oznacza zakrzepicę żył głębokich.

  1. Jakie są objawy DVT?

Częstymi objawami są obrzęk chorej nogi i ból nóg.

  1. Jakie są czynniki ryzyka DVT?

Czynniki ryzyka obejmują genetykę, bezruch, operację, ciążę, otyłość, palenie, nowotwór, niewydolność serca, wiek i długotrwałe siedzenie.

  1. Co to jest poważne powikłanie DVT?

Zatorowość płucna jest powikłaniem zagrażającym życiu.

  1. Jak diagnozuje się DVT?

Diagnoza obejmuje badania fizykalne i testy, takie jak USG i badania krwi.

  1. Jakie metody leczenia stosuje się w przypadku DVT?

Leczenie obejmuje leki rozrzedzające krew, leki przeciwzakrzepowe w ciężkich przypadkach, filtry w niektórych przypadkach i pończochy uciskowe.

  1. Jak można zapobiec DVT w domu?

Środki zapobiegawcze obejmują utrzymanie aktywności po operacji lub odpoczynek w łóżku oraz wprowadzenie zmian w stylu życia, takich jak utrata masy ciała i regularne ćwiczenia.

  1. Co to jest zespół postflebityczny?

Stan, który może wystąpić po DVT, charakteryzujący się obrzękiem nóg i zmianami skórnymi.

  1. Dlaczego ważne jest, aby szukać pomocy medycznej w przypadku objawów zatorowości płucnej?

Zatorowość płucna jest śmiertelnym powikłaniem, które wymaga natychmiastowej pomocy medycznej.

  1. Jakie zmiany stylu życia mogą pomóc zmniejszyć ryzyko DVT?

Utrata wagi, rzucenie palenia, regularne ćwiczenia fizyczne mogą zmniejszyć ryzyko rozwoju DVT.