Akut leversvikt

DEFINITION

Akut leversvikt är en snabb förlust av leverfunktionen som vanligtvis inträffar hos en person som inte har någon tidigare leversjukdom. Det är ett mindre vanligt men allvarligt tillstånd som kan leda till komplikationer som till exempel kraftiga blödningar och ökat tryck i hjärnan. Omedelbar läkarvård och sjukhusvistelse är nödvändigt för denna medicinska nödsituation.

SYMPTOM

När ska du uppsöka läkare: Sök omedelbart läkarvård om du märker gulfärgning av ögon eller hud, ömhet i övre delen av buken eller några ovanliga förändringar i mentalt tillstånd, personlighet eller beteende.

ORSAKER

Orsaker till akut leversvikt inkluderar:

Många fall har ingen uppenbar orsak.

KOMPLIKATIONER

Komplikationer av akut leversvikt kan inkludera:

FÖRBEREDELSER INFÖR DITT MÖTE

Förvänta dig frågor från din läkare om symtom, mediciner, växtbaserade kosttillskott, droganvändning, hepatithistoria, alkoholkonsumtion, familjehistoria med leverproblem och mer.

Frågor att ställa till din läkare: Fråga om orsaken till ditt tillstånd, reversibilitet, behandlingsalternativ, behov av levertransplantation och tillgängliga transplantationsenheter.

TESTER OCH DIAGNOS

Diagnosen omfattar blodprover för att bedöma leverfunktionen, bilddiagnostiska undersökningar som ultraljud och ibland en leverbiopsi för att fastställa den bakomliggande orsaken.

BEHANDLINGAR OCH LÄKEMEDEL

Behandlingen kan omfatta läkemedel för att häva förgiftningen eller i slutändan en levertransplantation om irreversibla skador uppstår. Kontroll av komplikationer som hjärnödem och infektioner är avgörande.

LIVSSTIL OCH HEMMEDEL

Minska risken genom att följa läkemedelsanvisningarna, uppge alla läkemedel för din läkare, begränsa alkoholintaget, undvika riskbeteenden, vaccinera dig mot hepatit om du är i riskzonen och hålla en hälsosam vikt.


FRÅGOR

  1. Vilka är symtomen på akut leversvikt?

Symtomen inkluderar gulsot, buksmärta/svullnad, illamående/kräkningar, förvirring och sömnighet.

  1. Vad kan orsaka akut leversvikt?

Orsaker inkluderar överdosering av paracetamol, viral hepatit, toxiner, autoimmuna sjukdomar och metabola sjukdomar.

  1. Hur diagnostiseras akut leversvikt?

Diagnosen omfattar blodprover för utvärdering av leverfunktionen och bilddiagnostiska undersökningar som ultraljud.

  1. Vilka är de potentiella komplikationerna vid akut leversvikt?

Komplikationer kan inkludera hjärnödem, blödningsstörningar, infektioner och njursvikt.

  1. När ska man söka läkarvård vid akut leversvikt?

Omedelbar läkarvård krävs om symtom som gulsot eller psykiska förändringar uppträder.

  1. Vilka livsstilsåtgärder kan bidra till att förebygga akut leversvikt?

Att följa läkemedelsinstruktioner, minska alkoholintaget, undvika riskfyllda beteenden och hålla en hälsosam vikt kan minska risken.

  1. Är akut leversvikt reversibel?

Beroende på orsak och svårighetsgrad kan sjukdomen vara reversibel med behandling eller kräva en levertransplantation.

  1. Vilken roll spelar överdosering av acetaminophen vid akut leversvikt?

Överdosering av paracetamol är en vanlig orsak i USA och kan leda till snabb leverskada.

  1. Hur hanteras cerebralt ödem vid akut leversvikt?

Läkemedel kan bidra till att minska vätskeansamling i hjärnan för att lindra trycket.

  1. Finns det specifika vacciner som rekommenderas för personer med risk för akut leversvikt?

Vacciner mot hepatit A och B kan vara fördelaktiga för dem som har ökad risk att drabbas av dessa virus.