Ostra niewydolność wątroby

DEFINICJA

Ostra niewydolność wątroby to szybka utrata czynności wątroby, zwykle występująca u osoby bez wcześniej istniejącej choroby wątroby. Jest to mniej powszechny, ale poważny stan, który może prowadzić do powikłań, takich jak nadmierne krwawienie i zwiększone ciśnienie w mózgu. W tym nagłym wypadku medycznym konieczna jest natychmiastowa pomoc lekarska i hospitalizacja.

OBJAWY

Kiedy udać się do lekarza: W przypadku zauważenia zażółcenia oczu lub skóry, tkliwości w górnej części brzucha lub jakichkolwiek nietypowych zmian w stanie psychicznym, osobowości lub zachowaniu, należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.

PRZYCZYNY

Przyczyny ostrej niewydolności wątroby obejmują:

Wiele przypadków nie ma wyraźnej przyczyny.

KOMPLIKACJE

Powikłania ostrej niewydolności wątroby mogą obejmować:

PRZYGOTOWANIE DO SPOTKANIA

Proszę spodziewać się pytań od lekarza na temat objawów, leków, suplementów ziołowych, zażywania narkotyków, historii zapalenia wątroby, spożycia alkoholu, historii problemów z wątrobą w rodzinie i innych.

Pytania, które należy zadać lekarzowi: Zapytaj o przyczynę swojego stanu, jego odwracalność, możliwości leczenia, potrzebę przeszczepienia wątroby i dostępne jednostki transplantacyjne.

TESTY I DIAGNOZA

Diagnoza obejmuje badania krwi w celu oceny czynności wątroby, badania obrazowe, takie jak ultradźwięki, a czasami biopsję wątroby w celu ustalenia przyczyny.

LECZENIE I LEKKI

Leczenie może obejmować leki odwracające zatrucie lub ostatecznie przeszczep wątroby, jeśli wystąpi nieodwracalne uszkodzenie. Kontrola powikłań, takich jak obrzęk mózgu i infekcje, ma kluczowe znaczenie.

Styl życia i domowe środki zaradcze

Zmniejsz ryzyko, postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi leków, ujawniając wszystkie leki lekarzowi, ograniczając spożycie alkoholu, unikając ryzykownych zachowań, zaszczepiając się przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby, jeśli jest ryzyko, i utrzymując prawidłową wagę.


PYTANIA

  1. Jakie są objawy ostrej niewydolności wątroby?

Objawy obejmują żółtaczkę, ból/obrzęk brzucha, nudności/wymioty, dezorientację i senność.

  1. Co może powodować ostrą niewydolność wątroby?

Przyczyny obejmują przedawkowanie acetaminofenu, wirusowe zapalenie wątroby, toksyny, choroby autoimmunologiczne i choroby metaboliczne.

  1. Jak diagnozuje się ostrą niewydolność wątroby?

Diagnoza obejmuje badania krwi w celu oceny czynności wątroby i badania obrazowe, takie jak ultradźwięki.

  1. Jakie są potencjalne powikłania ostrej niewydolności wątroby?

Powikłania mogą obejmować obrzęk mózgu, zaburzenia krwawienia, infekcje i niewydolność nerek.

  1. Kiedy należy szukać pomocy medycznej w przypadku ostrej niewydolności wątroby?

W przypadku wystąpienia objawów, takich jak żółtaczka lub zmiany psychiczne, konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna.

  1. Jakie środki stylu życia mogą pomóc w zapobieganiu ostrej niewydolności wątroby?

Przestrzeganie zaleceń dotyczących przyjmowania leków, umiarkowane spożycie alkoholu, unikanie ryzykownych zachowań i utrzymywanie prawidłowej masy ciała może zmniejszyć ryzyko.

  1. Czy ostra niewydolność wątroby jest odwracalna?

W zależności od przyczyny i ciężkości może ona być odwracalna po leczeniu lub wymagać przeszczepu wątroby.

  1. Jaką rolę odgrywa przedawkowanie acetaminofenu w ostrej niewydolności wątroby?

Przedawkowanie acetaminofenu jest częstą przyczyną w Stanach Zjednoczonych i może prowadzić do szybkiego uszkodzenia wątroby.

  1. Jak leczy się obrzęk mózgu w ostrej niewydolności wątroby?

Leki mogą pomóc zmniejszyć gromadzenie się płynu w mózgu i złagodzić ciśnienie.

  1. Czy istnieją specjalne szczepionki zalecane osobom zagrożonym ostrą niewydolnością wątroby?

Szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B mogą być korzystne dla osób o zwiększonym ryzyku zarażenia się tymi wirusami.