Lösemi

Other names: Kanser, lösemi, Lösemi, genel

TANIM

Lösemi, kemik iliği ve lenfatik sistem de dahil olmak üzere vücudun kan oluşturan dokularının kanseridir. Löseminin pek çok türü mevcuttur; bazıları çocuklarda, bazıları ise yetişkinlerde daha sık görülür. Tedavi karmaşık olabilir ancak başarılı stratejiler mevcuttur.

BELİRTİLER

Belirtiler Löseminin türüne bağlı olarak değişir ve ateş, yorgunluk, sık enfeksiyonlar, kilo kaybı, şişmiş lenf düğümleri, kolay morarma ve kemik ağrısı içerebilir.

NEDENLER

Kesin nedenler tam olarak anlaşılamamıştır ancak genetik ve çevresel faktörleri içermektedir. DNA'daki mutasyonlar kemik iliğinde anormal hücre büyümesine yol açarak Lösemiye neden olur.

RİSK FAKTÖRLERİ

Riski artıran faktörler arasında önceki kanser tedavisi, genetik bozukluklar, benzen gibi belirli kimyasallara maruz kalma, sigara içme ve ailede lösemi öyküsü yer alır.

TESTLER VE TEŞHİS

Teşhis, anormal hücreleri tespit etmek için fiziksel muayeneleri, kan testlerini ve kemik iliği testlerini içerir. Ek testler Löseminin türünü ve evresini belirler.

TEDAVİLER VE İLAÇLAR

Tedavi seçenekleri arasında Löseminin türüne ve şiddetine bağlı olarak kemoterapi, biyolojik terapi, hedefe yönelik terapi, radyasyon terapisi ve kök hücre nakli yer almaktadır.

BAŞA ÇIKMA VE DESTEK

Lösemi teşhisi yıkıcı olabilir. Karar vermek için hastalık hakkında bilgi edinmek, destek için yakın ilişkileri sürdürmek ve duygusal refah için danışmanlık veya destek grupları aramak önemlidir.

SORULAR

  1. Lösemi nedir?

Lösemi vücudun kan yapıcı dokularının kanseridir.

  1. Löseminin yaygın belirtileri nelerdir?

Yaygın semptomlar arasında ateş, yorgunluk, sık enfeksiyonlar, şişmiş lenf düğümleri ve kolay morarma yer alır.

  1. Lösemi gelişimi için bazı risk faktörleri nelerdir?

Risk faktörleri arasında önceki kanser tedavisi, genetik bozukluklar, benzen gibi belirli kimyasallara maruz kalma, sigara içme ve ailede lösemi öyküsü yer alır.

  1. Lösemi nasıl teşhis edilir?

Teşhis, anormal hücreleri tespit etmek için fiziksel muayeneleri, kan testlerini ve kemik iliği testlerini içerir.

  1. Lösemi için bazı tedavi seçenekleri nelerdir?

Tedavi seçenekleri arasında kemoterapi, biyolojik terapi, hedefe yönelik terapi, radyasyon terapisi ve kök hücre nakli yer almaktadır.

  1. Lösemi teşhisi ile nasıl başa çıkılabilir?

Başa çıkma stratejileri, karar verme için hastalık hakkında bilgi edinmeyi, destek için yakın ilişkileri sürdürmeyi ve danışmanlık veya destek grupları aramayı içerir.

  1. Löseminin ilerleme hızına göre farklı sınıflandırmaları nelerdir?

Akut Lösemi hızlı ilerlerken Kronik Lösemi daha yavaş ilerler.

  1. Lenfositik Lösemi hangi tip kan hücrelerini etkiler?

Lenfositik Lösemi lenfoid hücreleri etkiler.

  1. Lösemi gelişiminde DNA'daki mutasyonların rolü nedir?

DNA'daki mutasyonlar kemik iliğinde anormal hücre büyümesine yol açarak Lösemiye neden olur.

  1. Bir kişinin olası Lösemi semptomları ile ilgili olarak doktora görünmesi gerektiğini gösteren potansiyel işaretler nelerdir?

Açıklanamayan kilo kaybı veya tekrarlayan enfeksiyonlar gibi kalıcı belirti veya semptomlar, doktora gidilmesini gerektirmelidir.