Çocuklara kötü muamele

On sekiz yaşından küçük bir çocuğa yönelik her türlü kasıtlı zarar veya kötü muamele çocuk istismarı olarak kabul edilir. Çocuk istismarı fiziksel, cinsel, duygusal istismar ve ihmali kapsar. Çocuk istismarı en yaygın olarak çocuğun tanıdığı ve güvendiği biri, genellikle bir ebeveyn veya başka bir akraba tarafından gerçekleştirilir. Çocuk istismarından şüpheleniyorsanız, bunu yetkili makamlara bildirin.

BELİRTİLER

İstismara uğrayan bir çocuk, diğerlerinin yanı sıra, arkadaşlarından veya olağan faaliyetlerden uzaklaşma, davranış değişiklikleri, depresyon, kaygı, sık sık okula gitmeme, isyankar davranışlar sergileyebilir. Spesifik belirtiler istismarın türüne bağlıdır.

Fiziksel İstismar Belirtileri ve Semptomları

Cinsel İstismar Belirtileri ve Semptomları

Duygusal İstismar Belirtileri ve Semptomları

İşaret ve Belirtileri İhmal Edin

Ebeveyn Davranışı

Çocuk istismarına işaret edebilecek ebeveyn davranışları arasında çocuğa çok az ilgi göstermek, sert disiplin yöntemleri, sorunlar için çocuğu suçlamak ve çocuğun başkalarıyla iletişimini sınırlamak sayılabilir.

Ne Zaman Yardım İstemeli

Bir çocuğun istismara uğradığından şüpheleniyorsanız, yerel bir çocuk koruma kurumu gibi uygun makamlarla iletişime geçerek veya acil servisleri arayarak derhal yardım isteyin. Sağlık çalışanlarının yasal olarak şüpheli çocuk istismarı vakalarını bildirmeleri gerekmektedir.

RİSK FAKTÖRLERİ

Bir kişinin istismarcı olma riskini artırabilecek faktörler arasında çocukken istismara uğrama öyküsü, akıl hastalığı, aile krizi veya stresi, mali stres, ebeveynlik becerilerinin yeterince anlaşılmaması ve madde bağımlılığı yer almaktadır.

KOMPLİKASYONLAR

Çocuk istismarı, fiziksel engellere, suç işleme veya şiddet gibi davranışsal sorunlara, düşük öz saygı gibi duygusal sorunlara ve depresyon ve TSSB gibi zihinsel bozukluklara yol açan yaşam boyu sürecek sonuçlar doğurabilir.

TEDAVİLER ve İlaçlar

Konuşma terapisi, istismara uğrayan çocukların yeniden güvenmeyi öğrenmelerine ve üzücü duyguları yönetmelerine yardımcı olabilir. Terapi aynı zamanda ebeveynlerin sağlıklı ebeveynlik stratejilerini öğrenmelerine de yardımcı olabilir. Childhelp Ulusal Çocuk İstismarı Yardım Hattı gibi kuruluşlar bilgi ve yönlendirme sağlayabilir.

YAŞAM TARZI VE EV ÇÖZÜMLERİ

Çocukları sömürüden korumaya yönelik basit adımlar arasında sevgi ve ilgi göstermek, onlara kişisel güvenliği öğretmek, faaliyetlerini yakından denetlemek, bakıcılarını iyi tanımak, rahatsız edici durumlara hayır demeyi vurgulamak, çevrimiçi güvenlik önlemlerini öğretmek ve gerekirse desteğe ulaşmak yer alır.

BAŞA ÇIKMA VE DESTEK

Bir çocuk size istismarı açıklarsa:

İstismar okulda gerçekleşmişse, durumu uygun kurumlara bildirmenin yanı sıra okul yetkililerini de bilgilendirin.


SORULAR

  1. Çocuk istismarının farklı türleri nelerdir?

Fiziksel istismar, cinsel istismar, duygusal istismar, ihmal.

  1. Çocuklarda fiziksel istismarın bazı belirtileri nelerdir?

Açıklanamayan yaralanmalar, yaralanmalarla ilgili tutarsız açıklamalar.

  1. Ebeveyn davranışı potansiyel çocuk istismarını nasıl gösterebilir?

Çocuğa çok az ilgi gösterilmesi, sert disiplin yöntemleri.

  1. Bir çocuğun istismara uğradığından şüpheleniyorsanız kiminle iletişime geçmelisiniz?

Yerel çocuk koruma kurumu veya acil servisler.

  1. Kötü niyetli bir birey olmak için bazı risk faktörleri nelerdir?

Çocukken istismara uğrama öyküsü, akıl hastalığı.

  1. Konuşma terapisi istismara uğramış çocuklara nasıl yardımcı olabilir?

Tekrar güvenmeyi öğrenmelerine ve üzücü duyguları yönetmelerine yardımcı olabilir.

  1. Çocukları istismardan korumak için bazı yaşam tarzı stratejileri nelerdir?

Sevgi ve ilgi sunmak, kişisel güvenliği öğretmek.

  1. Bir çocuk size istismarı anlatırsa ne yapmalısınız?

Onları bu konu hakkında konuşmaya teşvik edin ve bunun onların hatası olmadığına dair güvence verin.

  1. Çocuk istismarından şüphelenilen vakalarda erken müdahale neden önemlidir?

Çocuğun iyileşme şansını artırır.

  1. Toplumunuzda çocuk istismarının önlenmesine nasıl katkıda bulunabilirsiniz?

Çocuğunuzun bakıcılarını iyi tanıyarak ve kişisel güvenlik önlemlerine önem vererek.