Stabil angina

DEFINITION

Angina är bröstsmärta som orsakas av minskat blodflöde till hjärtmuskeln, vanligtvis ett symptom på kranskärlssjukdom. Det kan beskrivas som klämning, tryck, tyngd, täthet eller smärta i bröstet.

SYMPTOM

ORSAKER

Angina orsakas främst av minskat blodflöde till hjärtmuskeln på grund av kranskärlssjukdom. Faktorer som fysisk ansträngning, känslomässig stress, kalla temperaturer, tunga måltider och rökning kan utlösa angina.

RISKFAKTORER

KOMPLIKATIONER

Den allvarligaste komplikationen av angina är en hjärtinfarkt. Tecken på detta är bröstsmärta som varar mer än några minuter, smärta som sprider sig till armar/rygg/käke, andnöd, svettning och illamående.

FÖRBEREDELSER INFÖR DITT MÖTE

Om du upplever plötslig bröstsmärta (instabil angina) ska du omedelbart söka medicinsk hjälp. Förbered dig inför besöket genom att anteckna symtom, personlig information, mediciner och frågor till läkaren.

TESTER OCH DIAGNOS

Tester för att diagnostisera angina kan innefatta ett elektrokardiogram (EKG), stresstest, ekokardiogram, nukleärt stresstest, lungröntgen, blodprov, kranskärlsangiografi och hjärt-CT-skanning.

BEHANDLINGAR OCH LÄKEMEDEL

Behandlingsalternativen för angina inkluderar livsstilsförändringar (sluta röka, viktkontroll), läkemedel (nitrater, acetylsalicylsyra) och medicinska ingrepp/operationer (angioplastik/stenting eller bypassoperation).

LIVSSTIL OCH HEMMEDEL

Förebyggande åtgärder för angina inkluderar att sluta röka, kontrollera hälsotillstånd som högt blodtryck och diabetes, följa en hälsosam kost- och träningsrutin, hålla en hälsosam vikt och minska stressnivåerna.


FRÅGOR

  1. Vad är angina?

Angina är bröstsmärta som orsakas av minskat blodflöde till hjärtmuskeln.

  1. Vilka är symptomen på angina?

Symtomen inkluderar bröstsmärtor/obehag, smärta i armar/nacke/käke/axel/rygg, illamående, trötthet, andnöd, svettning och yrsel.

  1. Vilka är riskfaktorerna för angina?

Riskfaktorer är tobaksbruk, diabetes, högt blodtryck/kolesterol/triglycerider, tidigare hjärtsjukdom, hög ålder, brist på motion, fetma och stress.

  1. Hur diagnostiseras angina?

Diagnosen omfattar tester som EKG/EKG, stresstest, ekokardiogram, nukleärt stresstest, lungröntgen, blodprov, koronarangiografi och hjärt-CT.

  1. Vilka är behandlingsalternativen för angina?

Behandlingen omfattar livsstilsförändringar (sluta röka), läkemedel (nitrater/aspirin) och medicinska ingrepp/operationer (angioplastik/bypassoperation).

  1. Vilka är komplikationerna av angina?

Den allvarligaste komplikationen är en hjärtinfarkt.

  1. När ska du söka omedelbar medicinsk hjälp för anginasymtom?

Om du upplever plötslig bröstsmärta som varar längre än några minuter och som inte försvinner med vila eller medicinering.

  1. Hur kan angina förebyggas i hemmet?

Genom att göra livsstilsförändringar som att sluta röka, hantera hälsoproblem, följa en hälsosam kost- och motionsrutin, hålla en hälsosam vikt och minska stressnivåerna.

  1. Vilka är de vanligaste tecknen på hjärtinfarkt relaterat till angina?

Tecken på detta är bröstsmärtor som sprider sig till armar/rygg/käkar/tänder, andnöd, svettningar, svimning, illamående/kräkningar och en känsla av överhängande undergång.

  1. Vilka är skillnaderna mellan stabil och instabil angina?

Stabil angina uppstår vid ansträngning och försvinner med vila medan instabil angina kan uppstå vid vila och är svårare och varar längre än stabil angina.