Rektalcancer

DEFINITION

Rektalcancer är en typ av cancer som uppstår i cellerna i ändtarmen - den sista delen av tjocktarmen. Rektalcancer grupperas ofta tillsammans med tjocktarmscancer, och tillsammans kallas de kolorektal cancer. Rektalcancer börjar oftast i cellerna som kantar insidan av ändtarmen. Screeningtester för kolorektal cancer kan upptäcka ändtarmscancer innan den börjar eller i sina tidigaste skeden - när behandlingen har störst chans att lyckas. Rektalcancerbehandling innebär ofta operation för att avlägsna cancern. Andra behandlingar, såsom kemoterapi och strålbehandling, kan också användas.


FRÅGOR

  1. Vad är rektal cancer?

Rektalcancer är en typ av cancer som förekommer i cellerna i ändtarmen.

  1. Hur är rektal cancer relaterad till koloncancer?

Rektalcancer grupperas ofta tillsammans med tjocktarmscancer och bildar kolorektal cancer.

  1. Var börjar rektalcancer vanligtvis?

Rektalcancer börjar oftast i de celler som täcker insidan av ändtarmen.

  1. Hur kan screening av kolorektal cancer hjälpa mot ändtarmscancer?

Screeningtester för kolorektal cancer kan upptäcka rektalcancer innan den börjar eller i dess tidigaste stadier.

  1. Vilka är de vanligaste behandlingarna för rektalcancer?

Kirurgi för att ta bort cancern är en vanlig behandling för ändtarmscancer, tillsammans med kemoterapi och strålbehandling.

  1. Varför är tidig upptäckt viktigt vid behandling av rektalcancer?

Tidig upptäckt av rektalcancer ökar chanserna till framgångsrika behandlingsresultat.

  1. Finns det riskfaktorer förknippade med att utveckla rektalcancer?

Riskfaktorer för rektalcancer är bland annat ålder, familjehistoria och vissa livsstilsval som rökning och kost.

  1. Kan rektala polyper leda till rektal cancer?

Ja, rektala polyper kan ibland utvecklas till rektalcancer om de lämnas obehandlade.

  1. Vilka är några symtom på rektalcancer?

Symtom på rektalcancer kan inkludera förändringar i tarmvanor, blod i avföring, obehag i buken och oförklarlig viktminskning.

  1. Rekommenderas genetisk testning för personer med en familjehistoria av kolorektal cancer?

Genetisk testning kan rekommenderas för personer med en familjehistoria av kolorektal cancer för att bedöma deras risk och vägleda förebyggande åtgärder.