Njursvikt, akut

DEFINITION

Akut njursvikt uppstår när dina njurar plötsligt inte kan filtrera avfallsprodukter från ditt blod. När dina njurar förlorar sin filtreringsförmåga kan farliga nivåer av avfall ackumuleras och ditt blods kemiska sammansättning kan komma ur balans. Akut njursvikt - även kallad akut njursvikt eller akut njurskada - utvecklas snabbt under några timmar eller några dagar. Akut njursvikt är vanligast hos personer som redan är inlagda på sjukhus, särskilt hos kritiskt sjuka personer som behöver intensivvård. Akut njursvikt kan vara dödligt och kräver intensiv behandling. Akut njursvikt kan dock vara reversibel.

SYMPTOM

ORSAKER

 1. Nedsatt blodflöde till njurarna
 2. Skador på njurarna
 3. Blockering av urin i njurarna

RISKFAKTORER

– Att bli inlagd på sjukhus - Avancerad ålder - Diabetes - Högt blodtryck - Hjärtsvikt

Komplikationer: 1. Vätskeansamling 2. Smärta i bröstet 3. Muskelsvaghet 4. Permanent njurskada 5. Död

FÖRBEREDELSER INFÖR DITT MÖTE

Förbered frågor till din läkare, t. ex:

TESTER OCH DIAGNOS

Mätning av urinproduktion, Urinprov, Blodprov, Bilddiagnostik, Provtagning av njurvävnad för analys.

BEHANDLINGAR OCH LÄKEMEDEL

Behandling av akut njursvikt kräver vanligen sjukhusvistelse och beror på den underliggande orsaken. Behandlingen omfattar vätskebalans, kontroll av kaliumnivåerna i blodet, återställning av kalciumnivåerna i blodet och dialys vid behov.

Livsstil och huskurer: Var uppmärksam på etiketten när du tar receptfria smärtstillande läkemedel, samarbeta med din läkare för att hantera njurproblem och prioritera en hälsosam livsstil.

FRÅGOR

 1. Vad är akut njursvikt?

Akut njursvikt uppstår när njurarna plötsligt inte längre klarar av att filtrera bort avfallsprodukter från blodet.

 1. Vilka är symtomen på akut njursvikt?

Symtomen inkluderar minskad urinproduktion, vätskeretention, sömnighet, andfåddhet, förvirring, illamående och bröstsmärta.

 1. Vad orsakar nedsatt blodflöde till njurarna som leder till akut njursvikt?

Tillstånd som blodförlust, hjärtsjukdom, infektion och svår uttorkning kan minska blodflödet till njurarna.

 1. Hur kan skador på njurarna orsaka akut njursvikt?

Tillstånd som glomerulonefrit, infektioner, läkemedel, toxiner (t. ex. alkohol) och autoimmuna sjukdomar kan skada njurarna.

 1. Vilka är riskfaktorerna för akut njursvikt?

Riskfaktorer är sjukhusvistelse, hög ålder, diabetes, högt blodtryck, hjärtsvikt och andra medicinska tillstånd.

 1. Vilka komplikationer kan uppstå vid akut njursvikt?

Komplikationer kan vara vätskeansamling i lungorna, bröstsmärta på grund av hjärtsäcksinflammation, muskelsvaghet på grund av elektrolytrubbningar, permanent njurskada som kräver dialys eller transplantation samt dödsfall.

 1. Hur kan man förbereda sig inför ett läkarbesök angående akut njursvikt?

Genom att förbereda frågor om njurfunktion, diagnos av njursviktsorsaker och behandlingsalternativ.

 1. Vilka tester används för att diagnostisera akut njursvikt?

Testerna omfattar mätning av urinmängd, urinprov (urinalys), blodprov för urea- och kreatininnivåer, bilddiagnostik som ultraljud eller CT-skanning.

 1. Vilka behandlingar finns tillgängliga för akut njursvikt?

Behandlingar innebär att man tar itu med den underliggande orsaken till njursvikten och hanterar komplikationer som balansering av vätskor och elektrolyter med läkemedel eller dialys.

 1. Hur kan man minska risken att utveckla akut njursvikt?

Genom att vara uppmärksam på läkemedelsetiketter (särskilt smärtstillande medel), hantera befintliga medicinska tillstånd väl (som diabetes eller högt blodtryck) och upprätthålla en hälsosam livsstil.