Njurcellscancer

DEFINITION

Njurcancer är cancer som har sitt ursprung i njurarna. Dina njurar är två bönformade organ, var och en ungefär lika stor som din knytnäve. De är placerade bakom dina bukorgan, med en njure på varje sida av ryggraden.

Hos vuxna är den vanligaste typen av njurcancer njurcellscancer. Andra mindre vanliga typer av njurcancer kan förekomma. Små barn är mer benägna att utveckla en typ av njurcancer som kallas Wilms tumör.

Förekomsten av njurcancer verkar öka. En orsak till detta kan vara att bilddiagnostiska tekniker som datortomografi (CT) används allt oftare. Dessa tester kan leda till att fler njurcancerfall upptäcks av misstag.

SYMPTOM

Njurcancer orsakar sällan tecken eller symtom i ett tidigt skede. I de senare stadierna kan tecken och symtom på njurcancer inkludera:

När ska du träffa en läkare: Boka tid med din läkare om du har några ihållande tecken eller symtom som oroar dig.

ORSAKER

Det är inte klart vad som orsakar njurcellscancer. Läkarna vet att njurcancer börjar när vissa njurceller får mutationer i sitt DNA. Mutationerna får cellerna att växa och dela sig snabbt. De onormala celler som ansamlas bildar en tumör som kan sträcka sig utanför njuren. Vissa celler kan brytas loss och sprida sig (metastasera) till avlägsna delar av kroppen.

RISKFAKTORER

Faktorer som kan öka risken för njurcancer är bl. a:

– Högre ålder. - Rökning. - Fetma. - Högt blodtryck (hypertoni). - Behandling av njursvikt. - Vissa ärftliga syndrom.

FÖRBEREDELSER INFÖR DITT MÖTE

Börja med att kontakta din familjeläkare eller en allmänläkare om du har tecken eller symtom som oroar dig. Om din läkare misstänker att du kan ha njurcancer kan du bli remitterad till en läkare som är specialiserad på sjukdomar och tillstånd i urinvägarna (urolog) eller till en läkare som behandlar cancer (onkolog).

Eftersom läkarbesöken kan vara korta och det ofta är mycket som ska avhandlas är det bra att vara förberedd. Här följer lite information som hjälper dig att förbereda dig och vad du kan förvänta dig av din läkare.

Vad kan du göra:

FRÅGOR

  1. Vilka är de vanligaste symtomen på njurcancer?

Blod i urinen, ryggsmärtor, viktminskning, trötthet, intermittent feber.

  1. Vilka är riskfaktorerna för att utveckla njurcancer?

Hög ålder, rökning, fetma, högt blodtryck, vissa ärftliga syndrom.

  1. Hur diagnostiseras njurcancer?

Genom blod- och urintester, avbildningstester som CT-skanningar och ibland genom att ta bort ett prov av njurvävnad (biopsi).

  1. Vilka är de olika stadierna av njurcancer?

Steg I, Steg II, Steg III, Steg IV baserat på hur långt cancern har spridit sig.

  1. Vilken är standardbehandlingen för njurcancer?

Kirurgi är standardbehandlingen för de flesta fall av njurcancer.

  1. Vilka alternativa behandlingar finns när operation inte är möjlig?

Kryoablation och radiofrekvensablation kan vara alternativ för dem som inte kan genomgå operation.

  1. Hur behandlas avancerad och återkommande njurcancer?

Behandlingen kan omfatta kirurgi, biologisk terapi, målinriktad terapi och strålbehandling.

  1. Hur kan livsstilsförändringar bidra till att minska risken för njurcancer?

Att sluta röka, bibehålla en hälsosam vikt och kontrollera högt blodtryck kan bidra till att minska risken.

  1. Finns det bevisade alternativmedicinska behandlingar för njurcancer?

Inga komplementära och alternativa behandlingar har visat sig framgångsrika vid behandling av njurcancer.

  1. Hur kan man hantera en diagnos av njurcancer?

Genom att lära sig om diagnosen, ta hand om sig själv under behandlingen, samla stöd från vänner och familj och avsätta tid för egenvårdsaktiviteter.