Näthinneavlossning

DEFINITION

Näthinneavlossning uppstår när näthinnan, ett kritiskt vävnadslager i ögats bakre del, lossnar från det lager av blodkärl som förser den med syre och näringsämnen. Detta tillstånd kan leda till permanent synförlust om det inte behandlas.

SYMPTOM

ORSAKER

RISKFAKTORER

FÖRBEREDELSER INFÖR DITT MÖTE

Om du misstänker en näthinneavlossning eller näthinnesönderfall ska du omedelbart söka läkarvård. Förbered dig inför besöket genom att anteckna symtom, mediciner och frågor till läkaren.

TESTER OCH DIAGNOS

Din läkare kan använda ett oftalmoskop eller ultraljud för att diagnostisera näthinneavlossning.

BEHANDLINGAR OCH LÄKEMEDEL

Kirurgi krävs vanligtvis för att reparera en näthinnebristning eller näthinneavlossning. Behandlingsalternativen omfattar laserkirurgi, kryopexi, pneumatisk retinopexi, skleral buckling och vitrektomi.

LIVSSTIL OCH HEMMEDEL

Det finns inget garanterat sätt att förhindra näthinneavlossning, men om man är medveten om varningssignaler som plötsligt ökade flytningar eller ljusblixtar kan det hjälpa till att söka snabb läkarvård.

HANTERING OCH STÖD

Näthinneavlossning kan leda till synförlust. Hanteringsstrategier inkluderar att använda transporttjänster, få specialiserade glasögon, använda tekniska hjälpmedel, säkerställa korrekt belysning hemma, göra hemsäkerhetsändringar, söka hjälp från vänner och familj och ansluta till stödgrupper för synskadade individer.

FRÅGOR

  1. Vad är näthinneavlossning?

Näthinneavlossning uppstår när näthinnan lossnar från det lager av blodkärl som förser den med syre och näringsämnen.

  1. Vilka är symtomen på näthinneavlossning?

Symtomen inkluderar svävare, ljusblixtar och skuggor i synfältet.

  1. Vad orsakar näthinneavlossning?

Orsaker inkluderar glaskroppskrympning, skador, avancerad diabetes och inflammatoriska ögonsjukdomar.

  1. Hur kan man förbereda sig inför ett läkarbesök angående näthinneavlossning?

Genom att notera symtom, mediciner och förbereda frågor till läkaren.

  1. Vilka tester används för att diagnostisera näthinneavlossning?

Ofta används oftalmoskop och ultraljud för att ställa diagnos.

  1. Vilka behandlingar finns tillgängliga för retinala tårar?

Behandlingar inkluderar laserkirurgi och kryopexi.

  1. Hur behandlas retinalavlossning kirurgiskt?

Kirurgiska alternativ inkluderar pneumatisk retinopexi, skleral buckling och vitrektomi.

  1. Kan livsstilsförändringar förebygga näthinneavlossning?

Det finns ingen garanterad förebyggande metod, men att vara medveten om varningssignaler kan hjälpa till att söka läkarvård i rätt tid.

  1. Hur kan individer hantera synförlust på grund av näthinneavlossning?

Strategierna omfattar bland annat att använda färdtjänst, specialglasögon, tekniska hjälpmedel, se till att det finns rätt belysning i hemmet, göra säkerhetsanpassningar, söka hjälp från andra och gå med i stödgrupper.

  1. Är synen alltid helt återställd efter operation för näthinneavlossning?

Synåterhämtningen efter operationen varierar mellan olika individer och beror på faktorer som omfattningen av näthinneskadan före operationen.