Myopi

DEFINITION

Närsynthet, även känd som närsynthet, är ett vanligt syntillstånd där föremål på nära håll syns tydligt, men föremål på avstånd verkar suddiga. Det kan utvecklas gradvis eller snabbt, ofta förvärras under barndomen och tonåren. Närsynthet tenderar att ha en genetisk komponent och kan förekomma i familjer. En synundersökning kan bekräfta närsynthet, och den kan korrigeras med glasögon, kontaktlinser eller operation.

SYMPTOM

Hos barn kan tecken på närsynthet vara att de kisar, sitter nära en skärm, verkar omedvetna om avlägsna föremål, blinkar mycket eller gnuggar ögonen ofta.

När du ska uppsöka läkare

Om du har problem med att se saker på avstånd som påverkar dina arbetsuppgifter eller din aktivitetsglädje bör du kontakta en ögonläkare. Sök omedelbart vård om du upplever plötsliga blinkningar eller skuggor i synen, vilket kan tyda på näthinneavlossning - en sällsynt komplikation av närsynthet.

Regelbundna ögonundersökningar

American Academy of Ophthalmology rekommenderar regelbundna synundersökningar baserade på ålder och riskfaktorer för vuxna och barn för att upptäcka synproblem tidigt.

ORSAKER

Myopi är vanligtvis resultatet av en långsträckt ögonglob eller alltför böjd hornhinna. Ljus som kommer in i ögat fokuserar framför näthinnan istället för på den. Genetik och miljöfaktorer kan bidra till utvecklingen av myopi.

RISKFAKTORER

KOMPLIKATIONER

Obehandlad närsynthet kan leda till minskad livskvalitet, ansträngda ögon, säkerhetsrisker och ökade risker för näthinneavlossning, glaukom och grå starr.

FÖRBEREDELSER INFÖR DITT MÖTE

Innan du ser en ögonspecialist för utvärdering eller behandling av myopi:

FRÅGOR

  1. Vad är myopi?

Myopi är ett synfel som innebär att avlägsna objekt upplevs som suddiga medan nära objekt är tydliga.

  1. Hur diagnostiseras närsynthet?

En ögonundersökning hos en optometrist eller ögonläkare bekräftar närsynthet genom olika tester.

  1. Vilka är symtomen på myopi hos barn?

Barn med närsynthet kan kisa, sitta nära skärmar, blinka överdrivet mycket eller gnugga ögonen ofta.

  1. Vilka är behandlingsalternativen för myopi?

Korrigerande linser som glasögon eller kontaktlinser är vanliga behandlingar. Refraktiv kirurgi kan vara ett alternativ för vissa individer.

  1. Kan myopi förebyggas?

Myopi kan inte förhindras helt men dess progression kan bromsas med vissa åtgärder.

  1. Vilka är riskfaktorerna för att utveckla myopi?

Myopi i släkten, långvarigt arbete på nära håll, t. ex. läsning, och brist på utomhusvistelse är vanliga riskfaktorer.

  1. När ska jag omedelbart söka vård för myopi?

Plötslig uppkomst av dimridåer eller skuggor i synen bör föranleda omedelbar läkarvård eftersom det kan tyda på näthinneavlossning.

  1. Hur ofta bör vuxna få sina ögon undersökta?

Frekvensen av ögonundersökningar beror på ålder och riskfaktorer men regelbundna undersökningar är avgörande för att tidigt upptäcka synproblem.

  1. Vilka livsstilsförändringar kan hjälpa till att hantera myopi?

Att skydda dina ögon från solen, äta en hälsosam kost rik på näringsämnen som är gynnsamma för ögonhälsan och minska ögonbelastningen kan hjälpa till att hantera närsynthet.

  1. Vilka komplikationer är förknippade med obehandlad myopi?

Komplikationerna omfattar försämrad livskvalitet, trötthet i ögonen, säkerhetsrisker på grund av nedsatt syn och ökad risk för tillstånd som näthinneavlossning och glaukom.