Hjärtarytmier

DEFINITION

Problem med hjärtrytmen (hjärtarytmier) uppstår när de elektriska impulser som samordnar hjärtslagen inte fungerar som de ska, vilket gör att hjärtat slår för snabbt, för långsamt eller oregelbundet. Hjärtarytmier kan kännas som ett fladdrande eller rusande hjärta och kan vara ofarliga. Vissa hjärtarytmier kan dock orsaka besvärande - ibland till och med livshotande - tecken och symtom. Behandling av hjärtarytmi kan ofta kontrollera eller eliminera snabba eller oregelbundna hjärtslag.

SYMPTOM

Arytmier kanske inte orsakar några tecken eller symtom. Märkbara tecken och symtom kan vara:

När ska du uppsöka läkare: Sök akut medicinsk vård om du plötsligt eller ofta upplever något av dessa tecken och symtom vid en tidpunkt då du inte förväntar dig att känna dem.

ORSAKER

Många saker kan leda till, eller orsaka, en arytmi, inklusive:

FRÅGOR

  1. Vilka är de vanligaste symtomen på arytmi?

Symtom inkluderar fladdrande i bröstet, snabba hjärtslag, bröstsmärtor, andnöd, yrsel, yrsel, svimning.

  1. Vad är ventrikelflimmer och hur hanteras det i en nödsituation?

Ventrikelflimmer är en dödlig typ av arytmi där hjärtat darrar ineffektivt. Det kräver omedelbar HLR och defibrillering.

  1. Vilka är riskfaktorerna för att utveckla arytmier?

Riskfaktorer är bland annat kranskärlssjukdom, högt blodtryck, medfödd hjärtsjukdom, sköldkörtelproblem, läkemedelsanvändning och diabetes.

  1. Vad är det normala vilopulsintervallet?

Den normala hjärtfrekvensen i vila ligger mellan 60 och 100 slag per minut.

  1. Hur klassificeras takykardier och bradykardier?

Takykardier avser snabba hjärtslag (>100 slag/min), medan bradykardier avser långsamma hjärtslag (<60 slag/minut).

  1. Vilka är de vanligaste typerna av takykardi med ursprung i förmaken?

Förmaksflimmer, Förmaksfladder, Supraventrikulär takykardi, Wolff-Parkinson-Whites syndrom.

  1. Vad är ventrikulär takykardi och dess potentiella komplikationer?

Ventrikulär takykardi är en snabb hjärtfrekvens som har sitt ursprung i ventriklarna och som kan leda till ventrikelflimmer om den inte behandlas snabbt.

  1. Hur kan för tidiga hjärtslag utlösas?

För tidiga hjärtslag kan utlösas av stimulantia som koffein och vissa mediciner.

  1. Vilka livsstilsförändringar kan bidra till att minska risken för arytmier?

Äta en hälsosam kost, hålla sig fysiskt aktiv, undvika rökning och överdriven alkoholkonsumtion, hantera stressnivåer.

  1. Vilka alternativa behandlingsmetoder kan hjälpa till att hantera arytmier?

Kompletterande behandlingar som yoga, meditation och avslappningstekniker kan bidra till att minska stress i samband med arytmier.

Genom att tillhandahålla korrekt information om arytmier och deras behandlingsalternativ kan individer bättre förstå sitt tillstånd och söka lämplig medicinsk vård när det behövs.