Arytmie serca

Other names: Arytmia, Zaburzenia rytmu

DEFINICJA

Zaburzenia rytmu serca (arytmie serca) występują, gdy impulsy elektryczne koordynujące bicie serca nie działają prawidłowo, powodując zbyt szybkie, zbyt wolne lub nieregularne bicie serca. Arytmie serca mogą być odczuwane jako trzepotanie lub przyspieszenie akcji serca i mogą być nieszkodliwe. Jednak niektóre arytmie serca mogą powodować uciążliwe - a czasem nawet zagrażające życiu - objawy. Leczenie arytmii serca może często kontrolować lub eliminować szybkie lub nieregularne bicie serca.

OBJAWY

Arytmie mogą nie powodować żadnych oznak ani objawów. Zauważalne oznaki i objawy mogą obejmować:

*Kiedy udać się do lekarza? Proszę pilnie zgłosić się do lekarza, jeśli nagle lub często wystąpią u Pana/Pani którekolwiek z poniższych objawów w czasie, w którym nie spodziewał(a)by się Pan/Pani ich wystąpienia.

PRZYCZYNY

Wiele rzeczy może prowadzić do lub powodować arytmię, w tym:

PYTANIA

  1. Jakie są najczęstsze objawy arytmii?

Objawy obejmują trzepotanie w klatce piersiowej, przyspieszone bicie serca, ból w klatce piersiowej, duszność, zawroty głowy, omdlenia.

  1. Co to jest migotanie komór i jak sobie z nim radzić w nagłych przypadkach?

Migotanie komór to śmiertelnie niebezpieczny rodzaj arytmii, w którym serce drga nieefektywnie. Wymaga natychmiastowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej i defibrylacji.

  1. Jakie są czynniki ryzyka wystąpienia arytmii?

Czynniki ryzyka obejmują chorobę wieńcową, wysokie ciśnienie krwi, wrodzone choroby serca, problemy z tarczycą, zażywanie narkotyków, cukrzycę i inne.

  1. Jaki jest normalny zakres tętna spoczynkowego?

Normalne tętno spoczynkowe wynosi od 60 do 100 uderzeń na minutę.

  1. Jak klasyfikuje się tachykardię i bradykardię?

Tachykardia odnosi się do szybkiego bicia serca (>100 uderzeń na minutę), natomiast bradykardia odnosi się do wolnego bicia serca (<60 uderzeń na minutę).

  1. Jakie są najczęstsze typy tachykardii rozpoczynających się w przedsionkach?

Migotanie przedsionków, trzepotanie przedsionków, częstoskurcz nadkomorowy, zespół Wolffa-Parkinsona-White'a.

  1. Czym jest częstoskurcz komorowy i jego potencjalne powikłania?

Częstoskurcz komorowy to szybki rytm serca pochodzący z komór, który może prowadzić do migotania komór, jeśli nie zostanie szybko leczony.

  1. Jak można wywołać przedwczesne bicie serca?

Przedwczesne bicie serca może być wywoływane przez używki, takie jak kofeina i niektóre leki.

  1. Jakie zmiany w stylu życia mogą pomóc zmniejszyć ryzyko arytmii?

Zdrowa dieta, utrzymywanie aktywności fizycznej, unikanie palenia i nadmiernego spożycia alkoholu, radzenie sobie ze stresem.

  1. Jakie terapie alternatywne mogą pomóc w leczeniu arytmii?

Terapie uzupełniające, takie jak joga, medytacja i techniki relaksacyjne, mogą pomóc zmniejszyć stres związany z arytmią.

Dostarczając dokładnych informacji na temat arytmii i możliwości jej leczenia, pacjenci mogą lepiej zrozumieć swój stan i w razie potrzeby zwrócić się o odpowiednią pomoc medyczną.