Diabetisk neuropati

DEFINITION

Diabetisk neuropati är en typ av nervskada som kan uppstå om du har diabetes. Högt blodsocker kan skada nervfibrer i hela kroppen, men diabetesneuropati skadar oftast nerver i dina ben och fötter. Beroende på de påverkade nerverna kan symtom på diabetesneuropati variera från smärta och domningar i dina extremiteter till problem med matsmältningssystemet, urinvägarna, blodkärlen och hjärtat. Diabetisk neuropati är en vanlig allvarlig komplikation av diabetes.

SYMPTOM

Det finns fyra huvudtyper av diabetisk neuropati:

 1. Perifer neuropati: domningar, stickningar, skarpa smärtor, muskelsvaghet, förlust av reflexer, balansproblem och fotproblem.
 2. Autonom neuropati: Påverkar organ som urinblåsa, mage, tarmar och ögon, vilket leder till olika symtom.
 3. Radikuloplexusneuropati: Plötslig svår smärta i höft eller lår tillsammans med muskelsvaghet.
 4. Mononeuropati: Skada på en specifik nerv som orsakar symtom beroende på var den sitter.

ORSAKER

Långvarig exponering för högt blodsocker skadar nervfibrerna vid diabetisk neuropati. Andra faktorer är inflammation i nerverna på grund av autoimmun respons, genetiska faktorer, rökning och alkoholmissbruk.

RISKFAKTORER

Faktorer som ökar risken för nervskador vid diabetes är dålig blodsockerkontroll, diabetesens varaktighet, njursjukdom, övervikt och rökning.

KOMPLIKATIONER

Komplikationer av diabetesneuropati inkluderar bland annat förlust av lemmar på grund av infektioner eller sår, försämring av Charcot-led, urinvägsproblem, omedvetenhet om hypoglykemi, lågt blodtryck, matsmältningsproblem, sexuell dysfunktion.

FÖRBEREDELSER INFÖR DITT MÖTE

Före ditt besök för diabeteskomplikationer som neuropati:

TESTER OCH DIAGNOS

Diagnosen baseras på symtom och tester som filamenttest för beröringskänslighet och nervledningsstudier. Omfattande fotundersökningar rekommenderas årligen för personer med diabetes.

BEHANDLINGAR OCH LÄKEMEDEL

Behandlingen inriktas på att bromsa sjukdomsförloppet genom blodsockerkontroll och lindra smärta med läkemedel som kramplösande medel eller antidepressiva medel. Det är viktigt att hantera komplikationer som urinvägsproblem eller sexuell dysfunktion.

LIVSSTIL OCH HEMMEDEL

Förebyggande åtgärder inkluderar att konsekvent upprätthålla blodsockerkontrollen inom målområdet och korrekt fotvård för att undvika komplikationer som sår.

ALTERNATIV MEDICIN

Alternativa behandlingar som capsaicinkräm för smärtlindring eller akupunktur kan hjälpa till att hantera symtom på diabetesneuropati.

HANTERING OCH STÖD

Att leva med diabetesneuropati kan vara en utmaning; sök stöd hos rådgivare eller stödgrupper för uppmuntran och råd om hur du hanterar tillståndet.


FRÅGOR

 1. Vad är diabetisk neuropati?

Diabetisk neuropati är en typ av nervskada som uppstår hos personer med diabetes på grund av långvarig exponering för höga blodsockernivåer.

 1. Vilka är symtomen på perifer neuropati?

Symtomen är bland annat domningar, stickningar, skarp smärta, muskelsvaghet, förlust av reflexer, balansproblem och fotproblem.

 1. Hur kan diabetisk neuropati förebyggas?

En strikt blodsockerkontroll och en hälsosam livsstil kan bidra till att förhindra eller bromsa utvecklingen av diabetesneuropati.

 1. Vilka är riskfaktorerna för att utveckla diabetisk neuropati?

Dålig blodsockerkontroll, varaktighet av diabetes, njursjukdom, övervikt och rökning är riskfaktorer för att utveckla diabetisk neuropati.

 1. Hur diagnostiseras diabetisk neuropati?

Diagnosen baseras på symtom och tester, t. ex. filamenttest för beröringskänslighet och nervledningsstudier.

 1. Vad finns det för behandlingar för att lindra smärta vid diabetisk neuropati?

Läkemedel som kramplösande läkemedel eller antidepressiva medel kan användas för att lindra nervsmärta vid diabetesneuropati.

 1. Varför är fotvård viktigt vid diabetisk neuropati?

Korrekt fotvård hjälper till att förebygga komplikationer som sår som är vanliga hos personer med diabetisk neuropati.

 1. Kan alternativ medicin hjälpa till att hantera symtom på diabetisk neuropati?

Alternativa behandlingar som capsaicinkräm eller akupunktur kan hjälpa till att lindra smärta i samband med diabetisk neuropati.

 1. Vilka komplikationer kan uppstå vid diabetisk neuropati?

Komplikationer är bland annat förlust av en kroppsdel på grund av infektioner eller sår, urinvägsproblem, omedveten hypoglykemi och lågt blodtryck.

 1. Hur kan individer klara av att leva med diabetisk neuropati?

Att söka stöd från rådgivare eller stödgrupper kan ge uppmuntran och råd om hur man hanterar de utmaningar som diabetisk neuropati innebär.