Ätstörningar, anorexi

DEFINITION

Anorexia nervosa är en ätstörning som kännetecknas av onormalt låg kroppsvikt, intensiv rädsla för att gå upp i vikt och en förvrängd uppfattning om kroppsvikten. Individer med anorexi gör ofta extrema ansträngningar för att kontrollera sin vikt och form, vilket kan störa deras dagliga aktiviteter avsevärt. Behandling är avgörande för att övervinna anorexia och dess allvarliga komplikationer.

SYMPTOM

Fysiska tecken på anorexi är bland annat extrem viktminskning, tunt utseende, trötthet, onormala blodvärden och oregelbunden hjärtrytm. Emotionella och beteendemässiga symtom kan vara upptagenhet av mat, förnekande av hunger, rädsla för att gå upp i vikt och social tillbakadragenhet.

ORSAKER

Den exakta orsaken till Anorexia nervosa är okänd, men sannolikt handlar det om en kombination av biologiska, psykologiska och miljömässiga faktorer. Genetiska anlag, psykologiska drag som perfektionism och ångest samt samhällets betoning på smalhet kan bidra till utvecklingen av anorexia.

RISKFAKTORER

Riskfaktorer för anorexi är bland annat att vara kvinna, ung ålder, genetik, familjehistoria med sjukdomen, viktförändringar, livsförändringar, engagemang i sport eller konstnärliga aktiviteter och samhälleliga influenser som främjar smalhet.

KOMPLIKATIONER

Komplikationer av anorexi inkluderar hjärtproblem, benförlust, gastrointestinala problem, elektrolytavvikelser, njurproblem och psykiska sjukdomar som depression och ångest. Allvarlig undernäring kan skada varje organ i kroppen.

FÖRBEREDELSER INFÖR DITT MÖTE

Innan du träffar en läkare angående Anorexia nervosa, gör en lista över symtom som du upplever, personlig information inklusive senaste stress eller livsförändringar, mediciner som du tar och frågor att ställa till din läkare om tester och behandlingar.

TESTER OCH DIAGNOS

Diagnostisering av anorexi innebär fysiska undersökningar för att kontrollera vitala tecken och laboratorietester för att bedöma blodvärden och organfunktion. Psykologiska utvärderingar görs också. För att få en officiell diagnos krävs att specifika kriterier i DSM-5 uppfylls.

BEHANDLINGAR OCH LÄKEMEDEL

Behandling av anorexi omfattar sjukhusvård för svåra fall, återställande av en hälsosam vikt genom terapi och näringslära, psykoterapi som kognitiv beteendeterapi eller familjebaserad terapi, medicinsk vård för komplikationer och ibland medicinering för associerade psykiska tillstånd.

LIVSSTIL OCH HEMMEDEL

Förebyggande av anorexi innebär tidig identifiering av vårdgivare genom rutinbesök. Det kan vara bra att uppmuntra till hälsosammare beteenden och diskutera problem med nära och kära som visar tecken på låg självkänsla eller extrema bantningsvanor.

ALTERNATIV MEDICIN

Komplementära behandlingar som akupunktur eller yoga kan bidra till att minska ångest hos personer med ätstörningar. Rådgör med en vårdgivare innan du provar alternativ medicin för att förstå potentiella risker och fördelar.

HANTERING OCH STÖD

Att hantera anorexi kräver effektiva strategier och känslomässigt stöd från sjukvårdspersonal, familjemedlemmar och vänner. Att söka råd om hanteringsmekanismer från terapeuter är avgörande för framgångsrik behandling.

FRÅGOR

  1. Vad är anorexia nervosa?

En ätstörning som kännetecknas av onormalt låg kroppsvikt och intensiv rädsla för att gå upp i vikt.

  1. Vilka är några fysiska symtom på anorexi?

Extrem viktminskning

Tunt utseende

Onormala blodvärden

Oregelbundna hjärtrytmer

  1. Vilka är riskfaktorerna för att utveckla anorexia?

Att vara kvinna

Ung ålder

Genetik

Familjens historia

Samhälleliga influenser som främjar smalhet

  1. Hur diagnostiseras anorexi?

Genom fysiska undersökningar, labbtester som kontrollerar blodvärden och organfunktion, psykologiska utvärderingar baserade på DSM-5-kriterier.

  1. Vilka är komplikationerna vid anorexi?

Hjärtproblem

Benförlust

Gastrointestinala problem

Psykisk ohälsa

  1. Vilka behandlingar är vanliga vid behandling av anorexia?

Sjukhusvistelse för allvarliga fall

Återställande av hälsosam vikt genom terapi och kostutbildning

Psykoterapi som kognitiv beteendeterapi

  1. Hur kan man förhindra utvecklingen av fullskalig anorexi?

Tidig identifiering av vårdgivare vid rutinbesök

  1. Vilka komplementära behandlingar kan bidra till att minska ångest hos personer med ätstörningar?

Akupunktur

Yoga

  1. Vem ska individer söka stöd från när de hanterar anorexi?

Hälso- och sjukvårdspersonal

Familjemedlemmarna

Vänner

  1. Varför är det viktigt att söka råd om hanteringsmekanismer för personer med anorexi?

Det är avgörande för framgångsrik behandling och återhämtning från sjukdomen.