Dysfagia

DEFINICJA

Trudności w połykaniu (dysfagia) oznaczają, że przeniesienie pokarmu lub płynu z ust do żołądka zajmuje więcej czasu i wysiłku. Sporadyczne trudności mogą nie być niepokojące, ale utrzymująca się dysfagia może wskazywać na poważny stan chorobowy.

OBJAWY

PRZYCZYNY

Dysfagia przełykowa: Przyczyny obejmują achalazję, zwężenie przełyku, guzy, GERD i inne.

Dysfagia ustno-gardłowa: Może być spowodowana zaburzeniami neurologicznymi, uszkodzeniami, uchyłkami gardła lub nowotworem.

CZYNNIKI RYZYKA

Starzenie się i niektóre schorzenia zwiększają ryzyko wystąpienia dysfagii.

KOMPLIKACJE

Niedożywienie, utrata masy ciała, odwodnienie i problemy z oddychaniem mogą wynikać z dysfagii.

PRZYGOTOWANIE DO SPOTKANIA

Przygotuj się na informacje o swoich objawach, przyjmowanych lekach i pytaniach do lekarza.

TESTY I DIAGNOZA

Badania mogą obejmować zdjęcia rentgenowskie, endoskopię, badania połykania i skany obrazowe.

LECZENIE I LEKKI

Leczenie zależy od rodzaju dysfagii i może obejmować ćwiczenia, techniki połykania, rozszerzanie, zabiegi chirurgiczne, leki, specjalne diety lub rurki do karmienia.

Styl życia i domowe środki zaradcze

Powolne spożywanie posiłków, dokładne przeżuwanie pokarmu i radzenie sobie z chorobami takimi jak GERD może pomóc zmniejszyć ryzyko wystąpienia sporadycznych trudności z połykaniem.

PYTANIA

  1. Co to jest dysfagia?

Trudności w przełykaniu pokarmu lub płynu z jamy ustnej do żołądka.

  1. Jakie są najczęstsze objawy dysfagii?

Ból podczas połykania, uczucie przyklejania się pokarmu do gardła, niedomykalność.

  1. Kiedy powinienem udać się do lekarza z powodu dysfagii?

Jeśli regularnie ma Pan/Pani trudności z połykaniem lub doświadcza utraty masy ciała lub regurgitacji.

  1. Jakie są czynniki ryzyka dysfagii?

Starzenie się i niektóre schorzenia zwiększają ryzyko.

  1. Jak diagnozuje się dysfagię?

Poprzez badania takie jak prześwietlenia rentgenowskie, endoskopię i badania połykania.

  1. Jakie są możliwości leczenia dysfagii?

Leczenie zależy od rodzaju i przyczyny i może obejmować ćwiczenia, rozszerzenie, operację lub leki.

  1. Czy dysfagia może prowadzić do powikłań?

Tak, może to prowadzić do niedożywienia, odwodnienia i problemów z oddychaniem.

  1. Jak można zapobiec dysfagii?

Powolne spożywanie posiłków, dokładne przeżuwanie pokarmu i radzenie sobie z chorobami takimi jak GERD może pomóc w zmniejszeniu ryzyka.

  1. Kto jest bardziej narażony na dysfagię?

Osoby starsze i osoby z niektórymi zaburzeniami neurologicznymi.

  1. Czy dysfagia jest zawsze oznaką poważnego stanu zdrowia?

Nie zawsze; sporadyczne trudności mogą nie być niepokojące, ale utrzymujące się problemy powinny zostać ocenione przez lekarza.