Urtikaria

DEFINITION

Nässelutslag är en hudreaktion som ger röda eller vita, kliande utslag. Kroniska nässelutslag är ett tillstånd där utslagen varar i mer än sex veckor eller återkommer under månader eller år. Ofta är orsaken till kroniska nässelutslag oklar och kan vara ett tecken på ett underliggande hälsoproblem.

SYMPTOM

ORSAKER

Nässelutslagen uppstår när vissa celler släpper ut histamin och andra kemikalier i blodet. Utlösande faktorer är smärtstillande mediciner, insekter, infektioner, klåda, värme eller kyla, stress, solljus, motion och vissa livsmedel.

RISKFAKTORER

Faktorer som ökar risken för att utveckla kroniska nässelutslag är bland annat att vara kvinna och ung vuxen.

KOMPLIKATIONER

Komplikationer av kroniska nässelfeber inkluderar andningssvårigheter och allvarliga allergiska reaktioner. Personer med kroniska nässelfeber kan ha ökad risk att utveckla immunsystemsjukdomar som sköldkörtelsjukdom och lupus.

TESTER OCH DIAGNOS

Tester för att fastställa den underliggande orsaken till kroniska nässelutslag kan omfatta blodprov, allergitester och tester för att utesluta underliggande tillstånd.

BEHANDLINGAR OCH LÄKEMEDEL

Behandling av kroniska nässelfeber kan innebära antihistaminer, histaminblockerare, antiinflammatoriska läkemedel, antidepressiva medel och andra läkemedel som studeras.

LIVSSTIL OCH HEMMEDEL

Försiktighetsåtgärder för att förhindra eller lindra de återkommande hudreaktionerna vid kronisk nässelfeber inkluderar att bära löst sittande kläder, undvika att klia, hålla det drabbade området svalt, föra dagbok över utlösande faktorer och undvika kända utlösande faktorer.

ALTERNATIV MEDICIN Alternativmedicinska metoder för att lindra symtomen kan omfatta kostbegränsningar, kosttillskott, avslappningstekniker, akupunktur och örttvätt.

FRÅGOR

  1. Vad är kroniska nässelutslag?

Kroniska nässelfeber är ett tillstånd där svullnader varar i mer än sex veckor eller återkommer under månader eller år.

  1. Vilka är symtomen på kronisk nässelfeber?

Symtomen är röda eller vita brännmärken, klåda, svullnad som orsakar smärta eller sveda.

  1. Vad kan utlösa kronisk nässelfeber?

Utlösande faktorer kan vara smärtstillande läkemedel, insekter, infektioner, klåda, stress och vissa livsmedel.

  1. Vem löper högre risk att utveckla kroniska nässelfeber?

Att vara kvinna och vara ung vuxen ökar risken för att utveckla kroniska nässelfeber.

  1. Vilka komplikationer kan uppstå vid kronisk nässelfeber?

Komplikationer inkluderar andningssvårigheter och allvarliga allergiska reaktioner.

  1. Hur diagnostiseras kroniska nässelutslag?

Diagnosen omfattar fysiska undersökningar, registrering av symtom i en dagbok, blodprov och allergitester.

  1. Vilka behandlingar finns tillgängliga för kroniska nässelutslag?

Behandlingen kan omfatta antihistaminer, histaminblockerare, antiinflammatoriska läkemedel, antidepressiva läkemedel och andra läkemedel som är under utredning.

  1. Vilka livsstilsförändringar kan hjälpa till att hantera kroniska nässelutslag?

Livsstilsförändringar som att bära löst sittande kläder, undvika att klia sig och hålla svala kompresser på drabbade områden kan hjälpa till att hantera symtomen.

  1. Vilka alternativmedicinska metoder kan ge lindring vid kroniska nässelutslag?

Kostrestriktioner, kosttillskott som vitamin B-12 och C, avslappningstekniker som akupunktur kan lindra symtomen.

  1. När bör man söka akutvård för kroniska nässelutslag?

Akutvård ska uppsökas vid andningssvårigheter eller tecken på en allvarlig allergisk reaktion, t. ex. tryck över bröstet eller svullnad i halsen.