Kronisk bihåleinflammation

DEFINITION

Kronisk bihåleinflammation är ett vanligt tillstånd där hålrummen runt näsgångarna (bihålorna) blir inflammerade och svullna - i minst åtta veckor, trots behandlingsförsök. Detta tillstånd, som också kallas kronisk rinosinusit, hindrar dräneringen och gör att slem ansamlas.

SYMPTOM

ORSAKER

RISKFAKTORER

KOMPLIKATIONER

FÖRBEREDELSER INFÖR DITT MÖTE

Var beredd att svara på detaljerade frågor om dina symtom. Att förbereda en lista med frågor hjälper dig att få ut det mesta av din tid med din läkare.

TESTER OCH DIAGNOS

Din läkare kan använda verktyg som nasal endoskopi, bildundersökningar, odlingar från näsa och bihålor samt allergitester för att diagnostisera kronisk bihåleinflammation.

BEHANDLINGAR OCH LÄKEMEDEL

Behandlingen syftar till att minska inflammation, hålla näsgångarna dränerade, eliminera bakomliggande orsaker och minska uppblossningar. Behandlingar inkluderar nässköljning med saltlösning, kortikosteroider, avsvällande medel, smärtstillande medel, behandling för desensibilisering av aspirin, immunterapi och kirurgi vid behov.

LIVSSTIL OCH HEMMEDEL

För att minska risken för kronisk bihåleinflammation:


FRÅGOR

  1. Vilka är de vanligaste symptomen på kronisk bihåleinflammation?

Tunn näsflöde, nästäppa, smärta/svullnad kring ögon/kinn/näsa/pannben, nedsatt lukt-/smakupplevelse.

  1. Vilka är några orsaker till kronisk bihåleinflammation?

Orsakerna kan vara näspolyper, allergiska reaktioner, avvikande skiljevägg, trauma mot ansiktet, andra medicinska tillstånd som cystisk fibros eller störningar i immunsystemet.

  1. Vem löper ökad risk att drabbas av kronisk bihåleinflammation?

Personer med avvikelser i näspassagen, känslighet för acetylsalicylsyra, immunförsvarsstörningar som HIV/AIDS eller cystisk fibros, allergiska tillstånd som påverkar bihålorna, astma och regelbunden exponering för föroreningar.

  1. Vilka komplikationer kan uppstå vid kronisk bihåleinflammation?

Komplikationer kan inkludera astmautbrott, meningit, synproblem inklusive blindhet i svåra fall, aneurysm eller blodproppar.

  1. Hur kan man förbereda sig inför ett läkarbesök angående kronisk bihåleinflammation?

Var beredd att diskutera detaljerade symtom och förbered en lista med frågor till läkaren.

  1. Vilka tester används för att diagnostisera kronisk bihåleinflammation?

Undersökningarna kan omfatta nasal endoskopi, bilddiagnostik som CT- eller MR-undersökningar, odlingar från näsa och svalg för identifiering av bakterier och svampar samt allergitester vid misstanke om allergi.

  1. Vilka är några behandlingar för symtom på kronisk bihåleinflammation?

Behandlingen kan omfatta nässköljning med koksaltlösning, kortikosteroider (nasala/orala/injicerade), avsvällande medel, smärtstillande medel (undvik acetylsalicylsyra hos barn), desensibiliseringsbehandling mot acetylsalicylsyra i särskilda fall.

  1. När övervägs operation för kronisk bihåleinflammation?

Kirurgi kan vara ett alternativ om andra behandlingar misslyckas; endoskopisk sinuskirurgi kan hjälpa till att ta bort vävnad/polyper som blockerar bihålor eller bredda smala öppningar för att främja dränering.

  1. Hur kan man minska risken att få kronisk bihåleinflammation?

Genom att undvika övre luftvägsinfektioner/förkylningar, hantera allergier effektivt med läkares hjälp, undvika cigarettrök/förorenad luftexponering och använda en luftfuktare vid behov.

  1. Vilka livsstilsförändringar kan hjälpa till att hantera symtom på kronisk bihåleinflammation?

Livsstilsförändringar som att undvika allergener/utlösande faktorer som förvärrar symtomen och att upprätthålla en god inomhusluftkvalitet kan hjälpa till att hantera kronisk bihåleinflammation på ett effektivt sätt.