Fetalt alkoholsyndrom

DEFINITION

Fetalt alkoholsyndrom är ett tillstånd hos ett barn som beror på alkoholexponering under moderns graviditet. Det orsakar hjärnskador och tillväxtproblem, och defekterna är irreversibla.

SYMPTOM

ORSAKER

Alkohol kommer in i blodomloppet och når fostret genom moderkakan. Det stör syretillförsel och näring till de utvecklande organen, särskilt hjärnan.

RISKFAKTORER

Varje mängd alkohol under graviditeten kan utgöra en risk. Undvik alkohol om du är gravid, försöker bli gravid eller misstänker graviditet.

KOMPLIKATIONER

Sekundära funktionsnedsättningar till följd av fetalt alkoholsyndrom är ADHD, uppförandestörningar, psykiska störningar och problem i skolan eller på arbetsplatsen.

FÖRBEREDELSER INFÖR DITT MÖTE

Lista symtom som märkts hos ditt barn, mediciner som tagits under graviditeten, informera om alkoholkonsumtion. Förbered frågor till läkaren.

TESTER OCH DIAGNOS

Diagnos innebär att bedöma alkoholhistoria under graviditeten, fysiskt utseende, tillväxtutveckling, kognitiva förmågor, hälsoproblem och beteendeproblem.

BEHANDLINGAR OCH LÄKEMEDEL

Det finns inget botemedel. Tidiga insatser hjälper till att hantera symtomen. Behandlingen kan involvera ett multidisciplinärt team, rådgivning till föräldrar, medicinering mot symtom och medicinsk vård för hälsoproblem.

LIVSSTIL OCH HEMMEDEL

Förebygg fetalt alkoholsyndrom genom att undvika alkohol före och under graviditeten. Sök hjälp om du har alkoholproblem innan du blir gravid.

HANTERING OCH STÖD

Familjestöd och föräldrautbildning är avgörande för att hantera psykologiska och känslomässiga utmaningar i samband med fetalt alkoholsyndrom.

FRÅGOR

  1. Kan vilken mängd alkohol som helst under graviditeten vara säker?

Det finns ingen känd säker mängd alkohol under graviditeten.

  1. Vilka är de fysiska defekter som ses hos barn med fetalt alkoholsyndrom?

Distinkta ansiktsdrag, missbildningar av leder och lemmar.

  1. Vilka är några hjärnrelaterade problem förknippade med fetalt alkoholsyndrom?

Intellektuell funktionsnedsättning, dåligt minne, hyperaktivitet.

  1. Hur kan tidig diagnos hjälpa barn med fetalt alkoholsyndrom?

Det kan minska risken för långvariga problem som t. ex. inlärningssvårigheter.

  1. Vilka är några riskfaktorer för fetalt alkoholsyndrom?

Dricka när du är gravid eller försöker bli gravid.

  1. Finns det ett botemedel mot fetalt alkoholsyndrom?

Det finns inget botemedel, utan symtomen kvarstår hela livet.

  1. Hur kan livsstilsförändringar förhindra fetalt alkoholsyndrom?

Undvik alkohol före och under graviditeten.

  1. Vilka är några komplikationer som kan uppstå av fetalt alkoholsyndrom?

ADHD, beteendestörning, psykiska problem.

  1. Vad innebär tidiga insatser vid fetalt alkoholsyndrom?

En multidisciplinär teamstrategi för att hantera symtom.

  1. Varför är familjestöd viktigt för att hantera fetalt alkoholsyndrom?

Det hjälper till att hantera psykologiska och känslomässiga utmaningar i samband med tillståndet.