Føtalt alkoholsyndrom

DEFINISJON

Føtalt alkoholsyndrom er en tilstand hos et barn som skyldes alkoholeksponering under morens graviditet. Det forårsaker hjerneskade og vekstproblemer, med defekter som er irreversible.

SYMPTOMER

FØRER TIL

Alkohol kommer inn i blodet og når fosteret gjennom morkaken. Det forstyrrer oksygentilførsel og ernæring til de utviklende organene, spesielt hjernen.

RISIKOFAKTORER

Enhver mengde alkohol under graviditet kan utgjøre en risiko. Unngå alkohol hvis du er gravid, prøver å bli gravid eller mistenker graviditet.

KOMPLIKASJONER

Sekundære funksjonshemminger fra føtalt alkoholsyndrom inkluderer ADHD, atferdsforstyrrelse, psykiske lidelser og problemer i skole eller arbeid.

FORBEREDELSE TIL AVTALEN DIN

List opp symptomer som er lagt merke til hos barnet ditt, medisiner tatt under graviditet, informer om alkoholforbruk. Forbered spørsmål til legen.

TESTER OG DIAGNOSE

Diagnose innebærer å vurdere drikkehistorie under graviditet, fysisk utseende, vekstutvikling, kognitive evner, helseproblemer og atferdsproblemer.

BEHANDLINGER OG RUSSIKKER

Ingen kur finnes. Tidlig intervensjon hjelper med å håndtere symptomer. Behandling kan innebære et tverrfaglig team, rådgivning for foreldre, medisiner for symptomer og medisinsk behandling for helseproblemer.

LIVSSTIL OG HJEMMEDEL

Forhindre føtalt alkoholsyndrom ved å unngå alkohol før og under graviditet. Søk hjelp hvis du har et alkoholproblem før du blir gravid.

MÅLING OG STØTTE

Familiestøtte og foreldreopplæring er avgjørende for å håndtere psykologiske og følelsesmessige utfordringer forbundet med føtalt alkoholsyndrom.

SPØRSMÅL

  1. Kan en hvilken som helst mengde alkohol under graviditet være trygg?

Ingen kjent sikker mengde alkohol under graviditet.

  1. Hva er noen fysiske defekter sett hos barn med føtalt alkoholsyndrom?

Karakteristiske ansiktstrekk, deformiteter i ledd og lemmer.

  1. Hva er noen hjernerelaterte problemer forbundet med føtalt alkoholsyndrom?

Intellektuell funksjonshemming, dårlig hukommelse, hyperaktivitet.

  1. Hvordan kan tidlig diagnose hjelpe barn med føtalt alkoholsyndrom?

Det kan redusere risikoen for langvarige problemer som lærevansker.

  1. Hva er noen risikofaktorer for føtalt alkoholsyndrom?

Drikker mens du er gravid eller prøver å bli gravid.

  1. Finnes det en kur for føtalt alkoholsyndrom?

Det finnes ingen kur; symptomene vedvarer hele livet.

  1. Hvordan kan livsstilsendringer forhindre føtalt alkoholsyndrom?

Unngå alkohol før og under graviditet.

  1. Hva er noen komplikasjoner som kan oppstå fra føtalt alkoholsyndrom?

ADHD, atferdsforstyrrelse, psykiske problemer.

  1. Hva innebærer tidlig intervensjon for føtalt alkoholsyndrom?

En tverrfaglig teamtilnærming for å håndtere symptomer.

  1. Hvorfor er familiestøtte viktig for å mestre føtalt alkoholsyndrom?

Det hjelper med å håndtere psykologiske og følelsesmessige utfordringer knyttet til tilstanden.