Cancer, livmodern

Endometriecancer är en typ av cancer som har sitt ursprung i livmodern, speciellt i endometriet, som är livmoderns slemhinna. Det är också känt som livmodercancer. Endometriecancer upptäcks ofta tidigt på grund av onormal vaginal blödning.

SYMPTOM

När ska du träffa en läkare: Om du upplever något av dessa symtom är det viktigt att du rådgör med din läkare.

ORSAKER

Den exakta orsaken till endometriecancer är okänd, men man tror att det rör sig om genetiska mutationer i cellerna i livmoderslemhinnan, vilket leder till okontrollerad tillväxt och tumörbildning.

RISKFAKTORER

Faktorer som ökar risken för endometriecancer är hormonell obalans, fetma, diabetes, sen menopaus, aldrig varit gravid, hög ålder, hormonbehandling för bröstcancer och vissa genetiska syndrom.

KOMPLIKATIONER

Endometriecancer kan sprida sig till andra delar av kroppen, och lungorna är en vanlig plats för metastaser.

DIAGNOS

Diagnosen omfattar bäckenundersökning, transvaginalt ultraljud, hysteroskopi, endometriebiopsi och ibland dilatation och curettage. Stadieindelning kan kräva ytterligare tester som datortomografi och PET-skanning.

BEHANDLING

Behandlingsalternativ inkluderar kirurgi (hysterektomi), strålbehandling, hormonbehandling och kemoterapi beroende på cancerns stadium och egenskaper.

LIVSSTIL OCH HEMMEDEL

Att hålla en hälsosam vikt, motionera regelbundet, diskutera riskerna med hormonbehandling med din läkare efter klimakteriet och överväga orala preventivmedel kan bidra till att minska risken för endometriecancer.

HANTERING OCH STÖD

Att hitta information om ditt tillstånd, upprätthålla ett stödsystem och fortsätta med aktiviteter som du tycker om kan hjälpa dig att hantera en diagnos på endometriecancer.

FRÅGOR

  1. Vilka är några symtom på endometriecancer?

Vaginal blödning efter klimakteriet

Blödning mellan menstruationerna

Onormala flytningar från slidan

  1. Vilka faktorer kan öka risken för endometriecancer?

Hormonella obalanser

Fetma

Att aldrig vara gravid

  1. Hur diagnostiseras endometriecancer?

Genom undersökning av bäckenet

Transvaginalt ultraljud

Hysteroskopi

  1. Vilka behandlingsalternativ finns för endometriecancer?

Kirurgi (hysterektomi)

Strålbehandling

Hormonbehandling

  1. Hur kan livsstilsförändringar bidra till att minska risken för endometriecancer?

Bibehålla en hälsosam vikt

Regelbunden träning

Diskutera riskerna med hormonbehandling med din läkare

  1. Vilka är några komplikationer av endometriecancer?

Spridning till andra delar av kroppen

Vanligtvis till lungorna

  1. Vad ska du göra om du upplever symtom på endometriecancer?

Uppsök läkare för bedömning

  1. Varför är det viktigt med tidig upptäckt vid endometriecancer?

Det leder ofta till bättre behandlingsresultat

  1. Vilka är riskfaktorerna för att utveckla endometriecancer?

Hormonella obalanser

Fetma

Äldre ålder

  1. Hur kan copingmekanismer hjälpa till att hantera en endometriecancerdiagnos?

Hitta information om ditt tillstånd

Underhålla ett stödsystem