Przewlekła obturacyjna choroba płuc

DEFINICJA

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) odnosi się do grupy chorób płuc, które blokują przepływ powietrza i utrudniają oddychanie. Rozedma płuc i przewlekłe zapalenie oskrzeli to dwie najczęstsze choroby wchodzące w skład POChP. Uszkodzeń płuc spowodowanych POChP nie można odwrócić, ale leczenie może pomóc kontrolować objawy i zminimalizować dalsze uszkodzenia.

OBJAWY

Objawy POChP często nasilają się z czasem i mogą obejmować duszność, świszczący oddech, ucisk w klatce piersiowej, przewlekły kaszel, zasinienie warg lub paznokci, brak energii i niezamierzoną utratę wagi.

PRZYCZYNY

Główną przyczyną POChP jest palenie tytoniu. Inne czynniki, takie jak narażenie na opary ze spalanego paliwa, predyspozycje genetyczne i narażenie zawodowe na pył lub chemikalia, mogą również przyczyniać się do rozwoju POChP.

CZYNNIKI RYZYKA

Czynniki ryzyka POChP obejmują narażenie na dym tytoniowy, narażenie zawodowe na pyły i chemikalia, wiek, uwarunkowania genetyczne i astmę podczas palenia.

KOMPLIKACJE

Powikłania POChP obejmują infekcje dróg oddechowych, wysokie ciśnienie krwi, problemy z sercem, raka płuc i depresję.

PRZYGOTOWANIE DO SPOTKANIA

Przed wizytą u pulmonologa przygotuj się, odnotowując objawy, rodzinną historię POChP, wcześniejsze leczenie, przyjmowane leki i bądź gotowy odpowiedzieć na pytania dotyczące kaszlu, trudności w oddychaniu, historii palenia i innych schorzeń.

TESTY I DIAGNOZA

Testy POChP mogą obejmować testy czynności płuc, prześwietlenie klatki piersiowej, tomografię komputerową i analizę gazometrii tętniczej w celu oceny czynności płuc i dokładnego zdiagnozowania stanu.

LECZENIE I LEKKI

Podstawowym etapem leczenia POChP jest zaprzestanie palenia. Można przepisać leki, takie jak leki rozszerzające oskrzela, wziewne steroidy i antybiotyki. Terapie płucne, takie jak tlenoterapia i programy rehabilitacji płuc, mogą również pomóc w opanowaniu objawów.

Styl życia i domowe środki zaradcze

Zapobieganie POChP polega na unikaniu dymu tytoniowego i zawodowych czynników drażniących płuca. Jeśli jesteś palaczem, szukanie pomocy w programach zaprzestania palenia tytoniu ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania dalszemu uszkodzeniu płuc.

Radzenie sobie i wsparcie

Życie z POChP może być trudne, ale dołączenie do grup wsparcia lub zasięgnięcie porady może pomóc w radzeniu sobie ze zmianami w życiu wynikającymi z tej choroby.


PYTANIA

  1. Jakie są dwa najczęstsze schorzenia, które składają się na POChP?

Rozedma płuc i przewlekłe zapalenie oskrzeli.

  1. Jakie są objawy POChP?

Duszność, świszczący oddech, przewlekły kaszel z wytwarzaniem plwociny.

  1. Jaka jest główna przyczyna POChP?

Palenie tytoniu.

  1. W jaki sposób palenie przyczynia się do rozwoju POChP?

Palenie powoduje uszkodzenie płuc prowadzące do niedrożności dróg oddechowych i stanu zapalnego.

  1. Jakie są czynniki ryzyka rozwoju POChP?

Narażenie na dym tytoniowy, pyły zawodowe/chemikalia, wiek powyżej 35-40 lat.

  1. Jakie powikłania może wywołać POChP?

Infekcje dróg oddechowych, wysokie ciśnienie krwi( nadciśnienie płucne), problemy z sercem.

  1. Jak diagnozuje się POChP?

Za pomocą testów, takich jak testy czynnościowe płuc (spirometria), prześwietlenie klatki piersiowej, tomografia komputerowa.

  1. Jaki jest pierwszy krok w leczeniu POChP?

Zaprzestanie palenia tytoniu.

  1. Jakie leki są powszechnie stosowane w leczeniu POChP?

Leki rozszerzające oskrzela (inhalatory), wziewne steroidy, antybiotyki na zaostrzenia.

  1. Jak osoby mogą zapobiegać POChP?

Unikając narażenia na dym tytoniowy i zawodowych czynników drażniących płuca.