Skolyoz

TANIM

Skolyoz, genellikle ergenlikten hemen önce büyüme atağı sırasında ortaya çıkan omurganın yana doğru eğriliğidir. Çoğu Skolyoz vakasının nedeni bilinmemekle birlikte, Serebral palsi ve Musküler distrofi gibi durumlarla ilişkilendirilebilir. Vakaların çoğu hafiftir ancak şiddetli Skolyoz, akciğer fonksiyonlarını etkileyerek sakatlığa neden olabilir. Tedavi izleme, destek veya ameliyatı içerebilir.

BELİRTİLER

NE ZAMAN DOKTORA GÖRÜNMELİSİNİZ

Bir çocukta Skolyoz belirtileri veya semptomları fark edilirse, değerlendirme ve tedavi için bir doktora danışmak önemlidir.

NEDENLER

Skolyozun en yaygın türünün bilinen bir nedeni yoktur ancak aileden geçme eğilimi gösterir. Diğer türler nöromüsküler rahatsızlıklar, doğum kusurları veya omurilik yaralanmaları/enfeksiyonlarıyla bağlantılı olabilir.

RİSK FAKTÖRLERİ

KOMPLİKASYONLAR

Skolyozun komplikasyonları arasında akciğer ve kalp sorunları, kronik sırt ağrısı ve görünümle ilgili endişeler yer alabilir.

RANDEVUNUZA HAZIRLANIN

Randevudan önce çocuğunuzun semptomlarını, tıbbi geçmişini, ailedeki tıbbi sorunları ve doktora sorabileceğiniz soruları not ederek hazırlanın.

Ne yapabilirsin:

Doktorunuzdan ne beklemelisiniz:

TESTLER VE TEŞHİS

Fizik muayene ve röntgen, Skolyoz teşhisinde birincil araçlardır. Bazı durumlarda MRI veya CT taramaları gibi ek görüntüleme testleri önerilebilir.

TEDAVİLER VE İLAÇLAR

Tedavi seçenekleri Skolyozun ciddiyetine ve ilerlemesine göre değişir. Büyüyen çocuklarda orta derecede eğrilikler için destek kullanılabilirken, ciddi vakalarda ameliyat (spinal füzyon) düşünülebilir.

Diş teli:

Diş telleri, orta derecede skolyozlu büyüyen çocuklarda daha fazla eğri ilerlemesini önleyebilir. Tipler arasında koltuk altı diş telleri ve Milwaukee diş telleri bulunur.

Ameliyat:

İlerleyen şiddetli Skolyoz, omurga eğrisini azaltmak ve stabilize etmek için spinal füzyon ameliyatı gerektirebilir.

YAŞAM TARZI VE EV ÇÖZÜMLERİ

Egzersizler Skolyozu düzeltemese de, genel fiziksel aktivite genel sağlık ve refahı artırabilir.

ALTERNATİF TIP

Kayropraktik manipülasyon, elektriksel kas stimülasyonu ve biofeedback Skolyoz tedavisinde etkinlik göstermemiştir.

BAŞA ÇIKMA VE DESTEK

Destekleyici akran grupları ve Skolyozlu ebeveynler ve çocuklar için destek gruplarına katılmak, bu durumla ilgili zorluklarla başa çıkmanıza yardımcı olabilir.

SORULAR

  1. Skolyoz nedir?

Skolyoz, ergenlik öncesi büyüme atakları sırasında sıklıkla ortaya çıkan omurganın yana doğru eğriliğidir.

  1. Skolyozun yaygın belirtileri nelerdir?

Eşit olmayan omuzlar, belirgin kürek kemiği, eşit olmayan bel, kalça yüksekliği asimetrisi, kaburga çıkıntısı, sırt ağrısı ve nefes alma güçlüğü.

  1. Skolyoz konusunda ne zaman doktora görünmelisiniz?

Düzensiz omuzlar veya kalçalar gibi belirti veya semptomlar fark edilirse.

  1. Skolyoz gelişimi için bazı risk faktörleri nelerdir?

Yaş (genellikle ergenlikten önce), cinsiyet (kızlarda daha yüksek risk) ve aile öyküsü.

  1. Skolyoz ile ilişkili komplikasyonlar nelerdir?

Akciğer ve kalp sorunları, kronik sırt ağrısı ve görünümle ilgili endişeler.

  1. Skolyoz nasıl teşhis edilir?

Fizik muayene ve röntgen yoluyla; MRI veya BT taramaları gibi daha ileri görüntüleme testlerine ihtiyaç duyulabilir.

  1. Skolyozun tedavi seçenekleri nelerdir?

Büyümekte olan çocuklarda orta dereceli eğrilikler için destek; ciddi vakalar için ameliyat (spinal füzyon).

  1. Egzersizler skolyozu düzeltebilir mi?

Egzersizler skolyozu düzeltemez ancak genel sağlığı destekleyebilir.

  1. Alternatif tıp tedavileri skolyoz için etkili midir?

Hayır, kayropraktik manipülasyon gibi tedavilerin etkili olduğu gösterilmemiştir.

  1. Başa çıkma ve destek stratejileri skolyozlu bireylere nasıl yardımcı olabilir?

Destekleyici akran grupları ve destek gruplarına katılmak skolyozla ilişkili zorluklarla başa çıkmaya yardımcı olabilir.