Skolios

DEFINITION

Skolios är en krökning av ryggraden i sidled som ofta uppstår under tillväxtspurten strax före puberteten. Även om orsaken till de flesta fall av skolios är okänd, kan den vara förknippad med tillstånd som cerebral pares och muskeldystrofi. De flesta fall är lindriga, men svår skolios kan vara invalidiserande och påverka lungfunktionen. Behandlingen kan omfatta övervakning, ortoser eller kirurgi.

SYMPTOM

NÄR DU BÖR UPPSÖKA LÄKARE

Om tecken eller symtom på skolios upptäcks hos ett barn är det viktigt att konsultera en läkare för utvärdering och behandling.

ORSAKER

Den vanligaste typen av skolios har ingen känd orsak men tenderar att förekomma i familjer. Andra typer kan kopplas till neuromuskulära tillstånd, fosterskador eller ryggmärgsskador/infektioner.

RISKFAKTORER

KOMPLIKATIONER

Komplikationer av skolios kan inkludera lung-och hjärtproblem, kronisk ryggsmärta och utseenderelaterade problem.

FÖRBEREDELSER INFÖR DITT MÖTE

Före besöket bör du förbereda dig genom att anteckna barnets symtom, sjukdomshistoria, medicinska problem i familjen och eventuella frågor du har till läkaren.

Vad kan du göra:

Vad du kan förvänta dig av din läkare:

TESTER OCH DIAGNOS

Fysisk undersökning och röntgen är de främsta verktygen för att diagnostisera skolios. I vissa fall kan ytterligare bilddiagnostiska undersökningar som MR- eller CT-undersökningar rekommenderas.

BEHANDLINGAR OCH LÄKEMEDEL

Behandlingsalternativen varierar beroende på hur allvarlig skoliosen är och hur långt den fortskridit. Korsett kan användas för måttliga kurvor hos växande barn, medan kirurgi (spinal fusion) övervägs för svåra fall.

Tandställning:

Hängslen kan förhindra ytterligare kurvprogression hos växande barn med måttlig skolios. Typer inkluderar armstöd och Milwaukee hängslen.

Kirurgi:

Svår skolios som fortskrider kan kräva ryggradsfusionsoperation för att minska och stabilisera ryggradskurvan.

LIVSSTIL OCH HEMMEDEL

Träning kan inte korrigera skolios, men allmän fysisk aktivitet kan främja allmän hälsa och välbefinnande.

ALTERNATIV MEDICIN

Kiropraktisk manipulation, elektrisk muskelstimulering och biofeedback har inte visat sig vara effektiva vid behandling av skolios.

HANTERING OCH STÖD

Stödjande kamratgrupper och att gå med i stödgrupper för föräldrar och barn med skolios kan hjälpa till att hantera de utmaningar som är förknippade med tillståndet.

FRÅGOR

  1. Vad är skolios?

Skolios är en sidledes krökning av ryggraden som ofta uppstår under tillväxtspurt före puberteten.

  1. Vilka är de vanligaste symtomen på skolios?

Ojämna axlar, framträdande skulderblad, ojämn midja, asymmetrisk höfthöjd, framträdande revben, ryggsmärta och andningssvårigheter.

  1. När ska man träffa läkare angående skolios?

Om tecken eller symtom som ojämna axlar eller höfter upptäcks.

  1. Vilka är några riskfaktorer för att utveckla skolios?

Ålder (vanligen före puberteten), kön (högre risk hos flickor) och familjehistoria.

  1. Vilka är komplikationerna i samband med skolios?

Lung- och hjärtproblem, kronisk ryggsmärta och utseenderelaterade problem.

  1. Hur diagnostiseras skolios?

Genom fysisk undersökning och röntgen; ytterligare bilddiagnostiska tester som MR- eller CT-skanning kan behövas.

  1. Vilka är behandlingsalternativen för skolios?

Stöd för måttliga krökningar hos växande barn; kirurgi (ryggradsfusion) för svåra fall.

  1. Kan övningar korrigera skolios?

Övningar kan inte korrigera skolios men kan främja övergripande hälsa.

  1. Är alternativmedicinska behandlingar effektiva vid skolios?

Nej, behandlingar som kiropraktisk manipulation har inte visat effektivitet.

  1. Hur kan hanterings-och stödstrategier hjälpa personer med skolios?

Stödjande kamratgrupper och att gå med i stödgrupper kan hjälpa till att hantera utmaningar som är förknippade med skolios.