Gençlerde depresyon

TANIM

Genç depresyonu, sürekli üzüntü hissine ve aktivitelere karşı ilgi kaybına neden olan ciddi bir tıbbi sorundur. Gençlerin düşünme, hissetme ve davranış biçimlerini etkileyerek duygusal, işlevsel ve fiziksel sorunlara yol açar.

BELİRTİLER

Duygusal değişiklikler arasında üzüntü, sinirlilik, aktivitelere ilgi kaybı ve ölüm veya intihar düşünceleri yer alır. Davranış değişiklikleri yorgunluk, iştahta değişiklik, alkol veya uyuşturucu kullanımı, kendine zarar verme ve okul performansında düşüş olarak kendini gösterebilir.

NEDENLER

Biyolojik kimya, hormonlar, kalıtsal özellikler, erken çocukluk travmaları ve öğrenilmiş olumsuz düşünme kalıpları gibi faktörler ergenlik depresyonuna katkıda bulunabilir.

RİSK FAKTÖRLERİ

Öz saygıyı etkileyen sorunlar, şiddet veya istismar öyküsü, anksiyete bozuklukları veya kronik hastalıklar gibi diğer durumlar, belirli kişilik özellikleri, ailede ruh sağlığı sorunları veya intihar öyküsü ve yakın zamanda yaşanan stresli yaşam olayları gençlerde depresyon riskini artırır.

Komplikasyonlar:

Tedavi edilmeyen depresyon, düşük özgüvene, madde bağımlılığına, akademik sorunlara, aile içi çatışmalara, sosyal izolasyona, çocuk adalet sistemine dahil olmaya ve hatta intihara yol açabilir.

RANDEVUNUZA HAZIRLANIN

Genç depresyonu belirtileri için doktora gitmeden önce, çocuğunuzun yaşadığı tüm belirtileri, son stresler veya yaşam değişiklikleri dahil olmak üzere kişisel bilgileri, alınan ilaçları ve doktorun teşhis ve tedavi seçenekleri hakkındaki sorularını listeleyin.

TESTLER VE TEŞHİS

Doktorlar, tiroid sorunları gibi diğer durumları dışlamak için fiziksel muayeneler, laboratuvar testleri ve Zihinsel Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı'ndaki (DSM) kriterlere dayalı psikolojik değerlendirmeler yapabilir.

TEDAVİLER VE İLAÇLAR

Tedavi seçenekleri arasında olası yan etkiler nedeniyle yakın takip altında Fluoksetin veya Essitalopram gibi ilaçlar yer alır. Psikoterapi ayrıca gençlerin depresyon semptomlarını yönetmelerine yardımcı olmada da etkilidir.

Yaşam Tarzı ve Ev Çözümleri:

Stres yönetimi tekniklerini teşvik etmek, öz saygıyı artırmak, sosyal destek aramak ve belirtiler ortaya çıktığında erken tedaviye başlamak depresyon belirtilerinin kötüleşmesini önlemeye yardımcı olabilir.

BAŞA ÇIKMA VE DESTEK

Sağlıklı arkadaşlıkları teşvik ederek, spor veya hobiler gibi olumlu faaliyetlerde aktif kalarak, ihtiyaç duyulduğunda güvenilir yetişkinlerden veya profesyonellerden yardım isteyerek, depresyonla karşı karşıya olan gençlere anlayış ve destek sağlamak.

SORULAR

  1. Depresyondaki gençlerde görülen bazı duygusal değişiklikler nelerdir?

Üzüntü duyguları

Sinirlilik

Faaliyetlere karşı ilgi kaybı

Ölüm ya da intihar düşünceleri

  1. Hangi davranış değişiklikleri ergen depresyonunu gösterebilir?

Yorgunluk

İştahtaki değişiklikler

Alkol veya uyuşturucu kullanımı

Kendine zarar verme davranışları

  1. Ergenlik çağındaki çocuğunuzun depresyonda olduğundan şüpheleniyorsanız ne zaman yardım almalısınız?

Mümkün olan en kısa sürede; tedavi edilmezse semptomlar kötüleşebilir

  1. Gençlerde depresyon gelişimi için bazı risk faktörleri nelerdir?

Ruh sağlığı sorunlarının aile öyküsü

Şiddet veya istismar tarihi

Kronik tıbbi hastalıklar

  1. Tedavi edilmeyen ergen depresyonu ne gibi komplikasyonlara yol açabilir?

Düşük özgüven

Madde bağımlılığı

Akademik sorunlar

İntihar riski

  1. Yaşam tarzı değişiklikleri genç depresyonunu yönetmeye nasıl yardımcı olabilir?

Stres kontrolü

Özgüvenin artırılması

Sosyal destek aramak

  1. Ergenlik depresyonuyla ilgili randevu sırasında doktorla konuşulması gereken bazı önemli noktalar nelerdir?

Genç tarafından deneyimlenen semptomlar

Ruh sağlığı sorunlarının aile öyküsü

Tedavi seçenekleri hakkında sorular

  1. Genç depresyonu tedavi etmek için hangi ilaçlar onaylanmıştır?

Fluoksetin (Prozac)

Essitalopram (Lexapro)

  1. Antidepresan kullanan gençleri yakından izlemek neden önemlidir?

Özellikle tedavinin başlangıcında intihar düşüncelerinin artması gibi olası yan etkiler nedeniyle

  1. Ergen depresyonunun tedavisinde ilaç dışında başka hangi tedavi seçenekleri etkilidir?

Konuşma terapisi gibi psikoterapi