Alzheimer hastalığı

TANIM

Alzheimer hastalığı, hafızayı ve diğer bilişsel işlevleri etkileyen ilerleyici bir durumdur. Demansın en yaygın nedenidir ve beyin hücrelerinin dejenerasyonu ve kaybı nedeniyle entelektüel ve sosyal yeteneklerde düşüşe neden olur.

BELİRTİLER

NEDENLER

Alzheimer'ın kesin nedenleri tam olarak anlaşılamamıştır ancak beyin hücresi hasarına yol açan genetik, yaşam tarzı ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonunu içermektedir. Genetik mutasyonlar ve beyindeki anormal protein birikimleri hastalığın ayırt edici özellikleridir.

RİSK FAKTÖRLERİ

Komplikasyonlar: Alzheimer, bilişsel değişiklikler nedeniyle diğer sağlık durumlarının tedavisini zorlaştırabilir. Hastalık ilerledikçe yutma ve denge gibi fiziksel işlevler de etkilenebilir, bu da enfeksiyonlara ve yaralanmalara karşı hassasiyeti artırır.

RANDEVUNUZA HAZIRLANIN

Bir doktora görünmeden önce semptomların, test kısıtlamalarının, aile öyküsü, mevcut ilaçların ve tanı, tedavi seçenekleri ve hastalığın ilerlemesi hakkında sorulacak soruların farkında olmak yararlıdır.

TESTLER VE TEŞHİS

Alzheimer teşhisi fiziksel muayeneleri, laboratuvar testlerini, zihinsel durum testlerini, nöropsikolojik değerlendirmeleri ve beyin görüntülemeyi içerir. Yaşam boyunca kesin bir test mevcut olmasa da, bu değerlendirmeler Alzheimer olasılığını doğrulamaya yardımcı olabilir.

TEDAVİLER VE İLAÇLAR

Mevcut tedaviler kolinesteraz inhibitörleri ve memantin kullanarak semptomları yönetmeye odaklanmaktadır. Evde destekleyici bir ortam oluşturmak, egzersiz, beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleri de hastalığın yönetiminin önemli parçalarıdır.

BAŞA ÇIKMA VE DESTEK

Alzheimer'lı birine bakmak duygusal olarak yorucu olabilir. Bakıcıların kendilerini hastalık hakkında eğitmeleri, başkalarından destek almaları, ara vermeleri, sağlıklarını korumaları, destek gruplarına katılmaları veya yardım için yerel kaynaklara erişmeleri çok önemlidir.


SORULAR

  1. Alzheimer hastalığı için bir tedavi var mı?

Hayır, şu anda Alzheimer hastalığının tedavisi yoktur.

  1. Alzheimer'ın erken belirtileri nelerdir?

Erken belirtiler arasında unutkanlık, yönelim bozukluğu, dil güçlükleri, muhakeme bozukluğu vb. yer alabilir.

  1. Alzheimer gelişimi için risk faktörleri nelerdir?

Risk faktörleri arasında ilerleyen yaş, ailede hastalık öyküsü, genetik yatkınlık, egzersiz yapmama veya sigara içme gibi yaşam tarzı faktörleri yer alır.

  1. Alzheimer nasıl teşhis edilir?

Teşhis, fiziksel muayeneleri, laboratuvar testlerini, zihinsel durum testlerini, nöropsikolojik değerlendirmeleri ve beyin görüntülemeyi içerir.

  1. Alzheimer için hangi tedaviler mevcuttur?

Mevcut tedaviler kolinesteraz inhibitörleri ve memantin kullanarak semptomları yönetmeye odaklanmaktadır.

  1. Yaşam tarzı değişiklikleri Alzheimer'ı önlemeye yardımcı olabilir mi?

Zihinsel olarak uyarıcı faaliyetlerde bulunmak, sosyal bağlantıları sürdürmek ve düzenli egzersiz yapmak Alzheimer'a yakalanma riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

  1. Alzheimer hastalığında genetiğin rolü nedir?

Genetik, Alzheimer hastalığına yakalanma riskinin artmasına katkıda bulunabilir; ancak yaşam tarzı faktörleri de önemli bir rol oynar.

  1. Alzheimer günlük yaşamı nasıl etkiliyor?

Alzheimer hafızanın korunmasını etkileyerek unutkanlığa yol açabilir; ayrıca dil becerilerini ve muhakeme yeteneğini etkileyerek günlük işleri zorlaştırabilir.

  1. Alzheimer için alternatif tedaviler var mı?

Bazı alternatif tedaviler Alzheimer hastalığında bilişsel sağlık yararları için teşvik edilirken; bunların etkinliğini destekleyen sınırlı kanıt vardır.

  1. Bakıcılar Alzheimer hastası birinin bakımıyla nasıl başa çıkabilir?

Bakıcılar hastalık hakkında kendilerini eğiterek, başkalarından destek alarak, sağlıklarını korumak için mola vererek, destek gruplarına katılarak veya yardım için yerel kaynaklara erişerek başa çıkabilirler.