Akut miyeloid lösemi (AML)

TANIM

Akut miyeloid lösemi (AML), miyeloblastlar olarak bilinen anormal beyaz kan hücrelerinin hızlı ilerlemesi ile karakterize edilen bir kan ve kemik iliği kanseridir. Bu hücreler normal kan hücrelerine dönüşemez ve bu da sağlıklı kan hücrelerinin üretimini engelleyen bir birikime yol açar.

BELİRTİLER

NEDENLER

AML öncelikle kan hücresi üretiminden sorumlu kemik iliği hücrelerindeki DNA mutasyonlarından kaynaklanır. Bu mutasyonların kesin nedeni genellikle bilinmemekle birlikte, radyasyona maruz kalma, belirli kimyasallar ve önceki kanser tedavileri gibi faktörler AML gelişme riskini artırabilir.

RİSK FAKTÖRLERİ

RANDEVUNUZA HAZIRLANIN

Randevunuzdan önce:

Doktorunuza sormanız gereken sorular: 1. Semptomlarıma ne sebep oluyor? 2. Hangi testlere ihtiyacım var? 3. Bu durum geçici mi yoksa kronik mi? 4. Hangi tedavi seçenekleri mevcuttur? 5. Alternatif yaklaşımlar var mı? 6. AML'nin yanı sıra diğer sağlık durumlarını nasıl yönetebilirim? 7. Bir uzmana görünmeli miyim? 8. İkinci bir görüşe ihtiyacım var mı? 9. Reçeteli ilaçların jenerik alternatifleri var mı? 10. Daha fazla bilgi için güvenilir kaynaklar nelerdir?

TESTLER VE TEŞHİS

Teşhis testleri, AML'yi doğrulamak ve özel tedavi stratejileri için alt tipini belirlemek üzere kan testleri, kemik iliği biyopsisi ve lomber ponksiyonu içerebilir.

TEDAVİLER VE İLAÇLAR

Tedavi, lösemi hücrelerini öldürmek için remisyon indüksiyon tedavisini ve nüksetmeyi önlemek için konsolidasyon tedavisini içerir. Seçenekler arasında kemoterapi, hedefe yönelik ilaçlar, kök hücre nakli ve klinik araştırmalara katılım yer alır.

ALTERNATİF TIP

Hiçbir alternatif tedavi AML'yi iyileştirmese de akupunktur, aromaterapi, masaj, meditasyon ve rahatlama egzersizleri gibi tamamlayıcı tedaviler semptomların yönetilmesine yardımcı olabilir.

BAŞA ÇIKMA VE DESTEK

AML teşhisi ile başa çıkmak için ipuçları: 1. Size özgü lösemi türü hakkında kendinizi eğitin. 2. Sevdiklerinizden destek isteyin. 3. Tıbbi tedavilerin yanı sıra öz bakım faaliyetlerine öncelik verin.


SORULAR

  1. Akut miyelojenöz lösemi (AML) nedir?

AML, anormal beyaz kan hücrelerinin hızlı ilerlemesiyle karakterize, kan ve kemik iliğini etkileyen bir kanserdir.

  1. AML'nin yaygın belirtileri nelerdir?

Belirtiler arasında ateş, kemik ağrısı, yorgunluk, kolay morarma ve sık enfeksiyonlar yer alır.

  1. AML gelişimi için bazı risk faktörleri nelerdir?

Risk faktörleri arasında artan yaş, önceki kanser tedavisi, radyasyona veya benzen gibi kimyasallara maruz kalma, sigara içme, Down sendromu gibi genetik bozukluklar yer alır.

  1. AML semptomlarıyla ilgili doktor randevusuna nasıl hazırlanılır?

Semptomları, alınan ilaçları, önemli yaşam değişikliklerini/stresleri not ederek ve doktor için sorular hazırlayarak.

  1. AML'yi doğrulamak için hangi tanı testleri kullanılır?

Tanı için kan testleri, kemik iliği biyopsisi ve lomber ponksiyon yapılabilir.

  1. AML nasıl tedavi edilir?

Tedavi, remisyon indüksiyon tedavisini (kemoterapi), konsolidasyon terapisini (kök hücre nakli), hedefe yönelik ilaçları ve klinik araştırmalara katılımı içerir.

  1. AML için alternatif tedaviler var mı?

Hiçbir alternatif tedavi AML'yi iyileştirmese de akupunktur ve meditasyon gibi tamamlayıcı tedaviler semptomların yönetilmesine yardımcı olabilir.

  1. Bireyler AML tanısı ile nasıl başa çıkabilir?

Kendilerine özgü lösemi türü hakkında kendilerini eğiterek, sevdiklerinden destek arayarak ve tıbbi tedavilerin yanı sıra öz bakım faaliyetlerine öncelik vererek.

  1. Bir kişi AML tedavisi hakkında doktoruna hangi soruları sormalıdır?

Sorular, semptomların nedenleri, test gereksinimleri, bireysel koşullara göre mevcut potansiyel tedavi planları / seçenekleri hakkında sorular içerebilir.

  1. Tedavi kararlarında AML alt tipinin belirlenmesi ne kadar önemlidir?

Alt tipin belirlenmesi, farklı tedavilere yanıt oranlarını etkileyebilecek hastalığın bireysel özelliklerine göre tedavi stratejilerinin uyarlanmasına yardımcı olur.