Ventrikulär prematur sammandragning

DEFINITION

För tidiga ventrikelsammandragningar (PVC) är extra, onormala hjärtslag som börjar i en av hjärtats två nedre pumpkammare (ventriklar). Dessa extra slag stör den regelbundna hjärtrytmen, vilket ibland kan leda till att du känner ett hoppande eller överhoppat slag i bröstet.

SYMPTOM

För tidiga ventrikulära sammandragningar orsakar ofta inga symtom. Men du kan känna en udda känsla i bröstet, såsom flipflops, fladdrande, bultande, överhoppade slag eller ökad medvetenhet om ditt hjärtslag.

ORSAKER

Prematura ventrikulära kontraktioner är onormala sammandragningar som börjar i ventriklarna. De kan ha samband med kemisk obalans, vissa läkemedel, alkohol eller illegala droger, förhöjda adrenalinnivåer eller hjärtmuskelskada.

RISKFAKTORER

Stimulantia som koffein, tobak och alkohol, motion, högt blodtryck, ångest och underliggande hjärtsjukdomar kan öka risken för för tidiga ventrikulära sammandragningar.

KOMPLIKATIONER

Frekventa prematura ventrikulära sammandragningar kan leda till hjärtrytmproblem eller kardiomyopati. I sällsynta fall med underliggande hjärtsjukdom kan de resultera i farliga hjärtrytmer och plötslig hjärtdöd.

FÖRBEREDELSER INFÖR DITT MÖTE

Innan du träffar en läkare eller kardiolog för prematura ventrikulära sammandragningar är det bra att anteckna dina symtom, medicinsk information, personlig information och frågor till läkaren. Familjehistoria av hjärtproblem och utlösande faktorer för dina symtom bör också övervägas.

TESTER OCH DIAGNOS

Ett elektrokardiogram (EKG) kan upptäcka för tidiga ventrikulära sammandragningar och eventuell underliggande hjärtsjukdom. Olika typer av EKG-tester finns tillgängliga baserat på frekvensen av de extra slagen.

BEHANDLINGAR OCH LÄKEMEDEL

De flesta personer med PVC och ett normalt hjärta behöver ingen behandling. Livsstilsförändringar som att undvika utlösande faktorer och läkemedel som betablockerare kan användas vid behov. Ablation med radiofrekvenskateter är ett alternativ för svåra fall.

LIVSSTIL OCH HEMMEDEL

Egenvårdsstrategier inkluderar spårning av triggers, modifiering av droganvändning (koffein, alkohol), hantering av stress genom avslappningstekniker eller mediciner.


FRÅGOR

  1. Vad är prematura ventrikulära kontraktioner (PVC)?

Extra onormala hjärtslag som kommer från ventriklarna och stör den normala rytmen.

  1. Vilka symtom kan PVC orsaka?

Förnimmelser som flipflops, fladdrande, dunkande, överhoppade slag i bröstet.

  1. När bör man uppsöka läkare med anledning av PVC?

Om du upplever udda bröstkänslor som överhoppade hjärtslag eller om du är orolig för din hjärthälsa.

  1. Vilka är de vanligaste orsakerna till PVC?

Utlösande faktorer som kemisk obalans, läkemedel och alkohol, tillstånd som högt blodtryck och underliggande hjärtsjukdomar.

  1. Vilka faktorer ökar risken för PVC?

Stimulerande medel (koffein), tobak, alkohol; träning; ångest; och underliggande hjärtsjukdomar.

  1. Kan PVC leda till komplikationer?

Ja, frekventa PVC kan leda till arytmier eller kardiomyopati, vilket i sällsynta fall kan leda till plötslig hjärtdöd vid underliggande hjärtsjukdom.

  1. Hur diagnostiseras PVC?

Genom tester som elektrokardiogram (EKG) som kan upptäcka extra slag och eventuella tillhörande hjärtproblem.

  1. Behöver alla personer med PVC behandling?

Nej, de flesta personer med normala hjärtan behöver inte behandling för PVC om inte symtomen är besvärande eller om det inte finns en underliggande hjärtsjukdom.

  1. Vilka livsstilsförändringar kan hjälpa till att hantera PVC?

Att undvika utlösande faktorer som koffein eller tobak, hantera stress och följa upp symtomen kan hjälpa till att kontrollera PVC.

  1. Vilka behandlingsalternativ finns tillgängliga för allvarliga fall av PVC?

Läkemedel som betablockerare kan användas; radiofrekvenskateterablation är ett alternativ om livsstilsförändringar och mediciner är ineffektiva.