Sexuellt överförbara sjukdomar

DEFINITION

Sexuellt överförbara sjukdomar (STD), eller sexuellt överförbara infektioner (STI), är infektioner som förvärvas genom sexuell kontakt. Dessa infektioner kan också överföras från mor till barn under graviditet, förlossning, blodtransfusioner eller delade nålar.

SYMPTOM

ORSAKER

RISKFAKTORER

Komplikationer: Obehandlade STI kan leda till olika komplikationer som infertilitet, vissa cancerformer och graviditetskomplikationer.

Förebyggande: Avhållsamhet, monogami med en partner som inte är smittad, säkra sexvanor, vaccination och regelbundna undersökningar är viktiga förebyggande åtgärder.

Behandling: Antibiotika behandlar bakteriella könssjukdomar medan antivirala läkemedel hanterar virusinfektioner. Partnerinformation och förebyggande behandling är avgörande.

Livsstil och huskurer: Att undvika överdriven alkohol-och droganvändning, använda kondomer konsekvent och korrekt och öppen kommunikation med partners är avgörande för förebyggande.

HANTERING OCH STÖD

Att få reda på att man har en könssjukdom kan vara traumatiskt. Sök stöd hos vårdgivare och lokala hälsovårdsmyndigheter för konfidentiell testning och behandling.

FRÅGOR

  1. Vilka är några vanliga symtom på STI?

Sår eller bulor på könsorganen, smärtsam urinering, ovanliga flytningar

  1. Hur kan STI överföras från mor till spädbarn?

Under graviditet och förlossning

  1. Vilka är några riskfaktorer för att förvärva STI?

Oskyddat sex, flera sexuella partners, historia av sexuellt överförbara sjukdomar

  1. Hur kan bakteriella STI behandlas?

Med antibiotika

  1. Hur viktigt är det att partnern informeras vid behandling av STI?

Det bidrar till att begränsa spridningen av infektioner och minskar risken för återinfektion.

  1. Vilka livsstilsförändringar kan hjälpa till att förhindra STI?

Avhållsamhet, monogami med en oinfekterad partner, korrekt användning av kondomer

  1. Varför är regelbunden screening viktigt för att förebygga komplikationer av STI?

Eftersom många infektioner kan vara asymtomatiska initialt

  1. Hur kan vacciner hjälpa till att förhindra vissa STI?

Genom att ge immunitet mot specifika patogener som HPV och hepatit B

  1. Vad ska du göra om du misstänker att du har utsatts för en STI?

Uppsök omedelbart läkare för provtagning och lämplig behandling.

  1. Hur kan öppen kommunikation med partner minska risken för överföring av STI?

Genom att upprätta tydliga avtal om säkrare sexvanor och ömsesidig förståelse