Leukemi, hårcell

DEFINITION

Hårcellsleukemi är en sällsynt, långsamt växande blodcancer som kännetecknas av en överproduktion av onormala B-celler i benmärgen. Dessa onormala B-celler ser "håriga" ut i mikroskop och kan tränga undan friska blodkroppar.

SYMPTOM

ORSAKER

Den exakta orsaken till hårcellsleukemi är okänd, men det tros bero på mutationer i DNA:t som leder till överproduktion av onormala B-celler i benmärgen.

RISKFAKTORER

KOMPLIKATIONER

Komplikationer av hårcellsleukemi kan innefatta infektioner, blödningar och anemi. Det finns också en ökad risk att utveckla en andra cancer.

FÖRBEREDELSER INFÖR DITT MÖTE

TESTER OCH DIAGNOS

Diagnos av hårcellsleukemi kan innebära en fysisk undersökning, blodprov, benmärgsbiopsi och bilddiagnostik som datortomografi.

BEHANDLINGAR OCH LÄKEMEDEL

Behandlingsalternativen för hårcellsleukemi kan omfatta kemoterapi, biologiska behandlingar och splenektomi. Dessa behandlingar syftar till att uppnå remission och hantera symtom.

ALTERNATIV MEDICIN

Kompletterande terapier som akupunktur, aromaterapi, massage och kropp-själ-tekniker kan hjälpa till att hantera biverkningar av behandlingen men botar inte sjukdomen.

HANTERING OCH STÖD

Att leva med hårcellsleukemi innebär regelbunden övervakning och uppföljningsbesök. Att ta kontakt med andra canceröverlevare och ta hand om sig själv kan hjälpa till att hantera den osäkerhet som är förknippad med sjukdomen.

FRÅGOR

  1. Vad är hårcellsleukemi?

Hårcellsleukemi är en sällsynt blodcancer som kännetecknas av en överproduktion av onormala B-celler i benmärgen.

  1. Vilka är symtomen på hårcellsleukemi?

Symtomen kan vara trötthet, lätt att få blåmärken, svaghet, viktminskning och en känsla av fyllighet i buken.

  1. Vilka är några riskfaktorer för att utveckla hårcellsleukemi?

Riskfaktorer är exponering för strålning, kemikalier, sågspån och etnicitet (vanligare hos män av ashkenazi-judisk härkomst).

  1. Hur diagnostiseras hårcellsleukemi?

Diagnos kan innebära fysiska undersökningar, blodprover, benmärgsbiopsi och avbildningstester som CT-skanningar.

  1. Vilka är komplikationerna vid hårcellsleukemi?

Komplikationer kan vara infektioner, blödningsproblem på grund av lågt antal blodplättar, anemi på grund av lågt antal röda blodkroppar och en ökad risk för andra cancerformer.

  1. Vilka behandlingsalternativ finns för hårcellsleukemi?

Behandlingsalternativ kan inkludera kemoterapiläkemedel som kladribin eller pentostatin, biologiska behandlingar som interferon eller rituximab och splenektomi i vissa fall.

  1. Kan alternativ medicin bota hårcellsleukemi?

Nej, alternativ medicin kan inte bota hårcellsleukemi men kan hjälpa till att hantera biverkningar av behandlingen.

  1. Hur kan patienter klara av att leva med hårcellsleukemi?

Patienter kan få kontakt med andra canceröverlevande för stöd och ta hand om sig själva genom hälsosamma livsstilsval.

  1. Är hårcellsleukemi vanligare hos män eller kvinnor?

Hårcellsleukemi drabbar fler män än kvinnor.

  1. Vilken är den viktigaste egenskapen hos B-cellerna vid hårcellsleukemi?

De onormala B-cellerna i hårcellsleukemi ser "håriga" ut i mikroskop på grund av sitt unika utseende.