Leiomyom

Other names: Fibromer, livmoder, Fibromyom, Myom

DEFINITION

Myom är icke-cancerösa utväxter av livmodern som utvecklas från den släta muskelvävnaden i livmodern. De kan variera i storlek och kan inte alltid orsaka symtom. Myom är vanliga hos kvinnor under sina fertila år.

SYMPTOM

ORSAKER

Den exakta orsaken till myom i livmodern är okänd, men faktorer som genetiska förändringar, hormoner som östrogen och progesteron och andra tillväxtfaktorer kan spela en roll i utvecklingen av myom.

RISKFAKTORER

KOMPLIKATIONER

Även om myom i livmodern vanligtvis inte är farliga kan de leda till komplikationer såsom anemi på grund av kraftig blodförlust. Vid graviditet kan de orsaka infertilitet eller graviditetsförlust.

FRÅGOR

  1. Vad är livmoderfibrer?

Myom i livmodern är en icke cancerframkallande tumör i livmodern som utvecklas under barnafödande år.

  1. Vilka är symtomen på myom i livmodern?

Symtomen inkluderar kraftig menstruationsblödning, bäckensmärta, frekvent urinering och ryggvärk.

  1. Vad orsakar myom i livmodern?

Den exakta orsaken är okänd, men genetiska förändringar, hormoner och tillväxtfaktorer kan bidra.

  1. Vem löper risk att drabbas av myom i livmodern?

Kvinnor i reproduktiv ålder, de med en familjehistoria av fibroider och svarta kvinnor löper högre risk.

  1. Kan myom i livmodern leda till komplikationer?

De kan orsaka anemi på grund av kraftiga blödningar och kan påverka fertiliteten eller graviditetsutfallet.

  1. Hur diagnostiseras myom i livmodern?

De upptäcks ofta vid en bäckenundersökning och bekräftas genom tester som ultraljud eller magnetkameraundersökning.

  1. Vilka behandlingar finns tillgängliga för myom i livmodern?

Behandlingsalternativen omfattar avvaktande behandling, medicinering, icke-invasiva ingrepp som FUS, minimalt invasiva ingrepp och traditionella kirurgiska ingrepp.

  1. Kan livsstilsförändringar hjälpa mot myom i livmodern?

Även om förebyggande kanske inte är möjligt kan det vara fördelaktigt att upprätthålla en hälsosam livsstil.

  1. Finns det alternativmedicinska metoder för behandling av myom i livmodern?

Alternativa behandlingar saknar vetenskapliga bevis för att de är effektiva vid behandling av myom i livmodern.

  1. När bör jag uppsöka läkare angående myom i livmodern?

Det är viktigt att söka läkarvård om du upplever svåra symtom som akut bäckensmärta eller kraftig vaginal blödning.