Konjunktivit

DEFINITION

Rosa öga (konjunktivit) är en inflammation eller infektion i det genomskinliga membranet (konjunktiva) som kantar ditt ögonlock och täcker den vita delen av din ögonglob. Det kan orsakas av bakterier, virus, allergier eller irriterande ämnen.

SYMPTOM

ORSAKER

RISKFAKTORER

KOMPLIKATIONER

Rosa öga kan leda till hornhinneinflammation som påverkar synen. Snabb behandling är avgörande.

FÖRBEREDELSER INFÖR DITT MÖTE

Var beredd att diskutera dina symtom och sjukdomshistoria med din läkare. Sluta använda kontaktlinser och använd god hygien för att förhindra spridning av infektionen.

TESTER OCH DIAGNOS

Din läkare kommer att undersöka dina ögon och kan ta prover för analys om det behövs.

BEHANDLINGAR OCH LÄKEMEDEL

LIVSSTIL OCH HEMMEDEL

Öva god hygien för att förhindra spridning av rosa öga. Barn med viral konjunktivit kan vara smittsamma i en vecka eller mer.


FRÅGOR

  1. Vad är konjunktivit?

Konjunktivit är en inflammation eller infektion i det genomskinliga membranet som täcker den vita delen av ögongloben.

  1. Vilka är de vanligaste symtomen på rosa öga?

Rodnad, klåda, grynighet, flytningar och tårar är vanliga symtom.

  1. Hur länge kan rosa öga vara smittsamt?

Rosa ögon kan vara smittsamma i upp till två veckor efter att symtomen börjat.

  1. Vilka är riskfaktorerna för rosa öga?

Riskfaktorer är bland annat allergier, exponering för smittade personer och användning av kontaktlinser.

  1. Hur behandlas bakteriell konjunktivit?

Bakteriell konjunktivit behandlas med antibiotiska ögondroppar.

  1. Finns det någon specifik behandling för viral konjunktivit?

De flesta fall av viral konjunktivit försvinner på egen hand; antivirala läkemedel kan användas i specifika fall.

  1. Hur kan rosa öga förhindras från att sprida sig?

Goda hygienrutiner, som att tvätta händerna ofta och undvika att röra vid ögonen, kan bidra till att förhindra spridning.

  1. När ska barn med rosa öga återvända till skolan?

Barn med viral konjunktivit bör återgå till skolan när tårarna och de matta ögonen har försvunnit.

  1. Varför löper nyfödda barn risk för en allvarlig form av konjunktivit?

Nyfödda löper risk på grund av bakterier som finns i födelsekanalen och som kan orsaka ophthalmia neonatorum om de inte behandlas.

  1. Vad är syftet med att smörja in nyfödda barns ögon med antibiotisk salva strax efter födseln?

Salvan hjälper till att förebygga ögoninfektioner hos nyfödda som orsakas av bakterier från födelsekanalen.