Zapalenie spojówek

DEFINICJA

Różowe oko (zapalenie spojówek) to stan zapalny lub infekcja przezroczystej błony (spojówki) wyściełającej powiekę i pokrywającej białą część gałki ocznej. Może być spowodowane przez bakterie, wirusy, alergie lub czynniki drażniące.

OBJAWY

PRZYCZYNY

CZYNNIKI RYZYKA

KOMPLIKACJE

Różowe oko może prowadzić do zapalenia rogówki wpływającego na widzenie. Niezbędne jest szybkie leczenie.

PRZYGOTOWANIE DO SPOTKANIA

Przygotuj się na omówienie swoich objawów i historii choroby z lekarzem. Przestań używać soczewek kontaktowych i przestrzegaj zasad higieny, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się infekcji.

TESTY I DIAGNOZA

Lekarz zbada Pana/Pani oczy i w razie potrzeby może pobrać próbki do analizy.

LECZENIE I LEKKI

Styl życia i domowe środki zaradcze

Proszę przestrzegać zasad higieny, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się różowego oka. Dzieci z wirusowym zapaleniem spojówek mogą być zakaźne przez tydzień lub dłużej.


PYTANIA

  1. Co to jest zapalenie spojówek?

Zapalenie spojówek to stan zapalny lub infekcja przezroczystej błony pokrywającej białą część gałki ocznej.

  1. Jakie są najczęstsze objawy różowego oka?

Częstymi objawami są zaczerwienienie, swędzenie, uczucie szorstkości, wydzielina i łzawienie.

  1. Jak długo różowe oko może być zaraźliwe?

Różowe oko może być zaraźliwe przez okres do dwóch tygodni po wystąpieniu objawów.

  1. Jakie są czynniki ryzyka wystąpienia różowego oka?

Czynniki ryzyka obejmują alergie, kontakt z zakażonymi osobami i używanie soczewek kontaktowych.

  1. Jak leczy się bakteryjne zapalenie spojówek?

Bakteryjne zapalenie spojówek leczy się antybiotykowymi kroplami do oczu.

  1. Czy istnieje specyficzne leczenie wirusowego zapalenia spojówek?

Większość przypadków wirusowego zapalenia spojówek ustępuje samoistnie; w określonych przypadkach można stosować leki przeciwwirusowe.

  1. Jak można zapobiec rozprzestrzenianiu się różowego oka?

Dobre praktyki higieniczne, takie jak częste mycie rąk i unikanie dotykania oczu, mogą pomóc w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się wirusa.

  1. Kiedy dzieci z różowymi oczami powinny wrócić do szkoły?

Dzieci z wirusowym zapaleniem spojówek powinny wrócić do szkoły, gdy łzawienie i zmatowienie oczu ustąpią.

  1. Dlaczego noworodki są narażone na ciężką postać zapalenia spojówek?

Noworodki są zagrożone ze względu na bakterie obecne w kanale rodnym, które nieleczone mogą powodować oftalmię noworodkową.

  1. W jakim celu stosuje się maść antybiotykową do oczu u noworodków zaraz po urodzeniu?

Maść pomaga zapobiegać infekcjom oczu u noworodków wywołanym przez bakterie pochodzące z kanału rodnego.