Hepatocellulärt karcinom

DEFINITION

Levercancer är cancer som börjar i cellerna i levern. Levern är ett fotbollsstort organ som sitter i den övre högra delen av buken, under diafragman och ovanför magen. Den vanligaste formen av levercancer är hepatocellulärt karcinom, som börjar i den huvudsakliga typen av leverceller (hepatocyter).

SYMPTOM

ORSAKER

Kronisk infektion med vissa hepatitvirus kan orsaka levercancer. Levercancer uppstår när leverceller utvecklar förändringar (mutationer) i sitt DNA, vilket gör att de växer okontrollerat och bildar en tumör.

RISKFAKTORER

Faktorer som ökar risken för primär levercancer inkluderar kronisk HBV- eller HCV-infektion, cirros, vissa ärftliga leversjukdomar, diabetes, icke-alkoholisk fettleversjukdom, exponering för aflatoxiner, överdriven alkoholkonsumtion och fetma.

FÖRBEREDELSER INFÖR DITT MÖTE

Var medveten om eventuella restriktioner före besöket, skriv ner symtom, viktig personlig information, lista mediciner, överväg att ta med en familjemedlem eller vän och förbered frågor till din läkare.

TESTER OCH DIAGNOS

Diagnostisering av levercancer innebär blodprov, bilddiagnostik som ultraljud och datortomografi samt leverbiopsi. Stadieindelningstest fastställer cancerns omfattning med hjälp av CT-, MR- och benundersökningar.

BEHANDLINGAR OCH LÄKEMEDEL

Behandlingsalternativen omfattar kirurgi, levertransplantation, kryoablation, radiofrekvensablation, alkoholinjektion i tumören, kemoembolisering, strålbehandling och målinriktad läkemedelsbehandling.

LIVSSTIL OCH HEMMEDEL

För att minska risken för cirros: drick alkohol med måtta eller inte alls, håll en hälsosam vikt, använd försiktighet med kemikalier. Vaccinera dig mot hepatit B och vidta åtgärder för att förebygga hepatit C. Diskutera screening för levercancer med din läkare om du löper hög risk.

ALTERNATIV MEDICIN

Alternativa behandlingar som akupressur, akupunktur, djupandning, musikterapi och massage kan hjälpa till att kontrollera smärta i avancerade fall av levercancer.

HANTERING OCH STÖD

Lär dig mer om levercancer för att kunna fatta välgrundade beslut; håll vänner och familj nära dig för att få stöd; hitta någon att prata med; planera för vård i livets slutskede om det behövs.


FRÅGOR

  1. Vilken är den vanligaste formen av levercancer?

Hepatocellulärt karcinom.

  1. Vilka är några symtom på levercancer?

Gå ner i vikt utan att försöka.

Smärta i övre delen av buken.

Gul missfärgning av huden.

  1. Vilka faktorer ökar risken för primär levercancer?

Kronisk HBV- eller HCV-infektion.

Cirros.

  1. Hur kan man minska risken för cirros?

Dricker alkohol med måtta eller inte alls.

Bibehålla en hälsosam vikt.

  1. Vilka alternativa behandlingar finns för att kontrollera smärta vid avancerad levercancer?

Akupunktur.

Musikterapi.

  1. När ska du träffa en läkare om du misstänker att du kan ha levercancer?

Om du upplever några oroande tecken eller symtom.

  1. Hur diagnostiseras levercancer?

Genom blodprov, bilddiagnostiska undersökningar som ultraljud och datortomografi samt leverbiopsi.

  1. Vilka livsstilsförändringar kan bidra till att förebygga hepatit C?

Undvik oskyddat sex om du inte är säker på din partners hälsostatus.

  1. Vilka behandlingsalternativ finns tillgängliga för levercancer?

Kirurgi, levertransplantationskirurgi, ablationstekniker som kryoablation och radiofrekvensablation.

  1. Varför är det viktigt att diskutera förhandsdirektiv med sin läkare när man har att göra med en livshotande sjukdom som levercancer?

Att vid behov planera för vård i livets slutskede.