Epilepsi, frontallob

DEFINITION

Anfall i frontalloben har sitt ursprung i hjärnans framsida och kan uppvisa ovanliga symtom som cykelpedalrörelser, bäckenstöt, skrikande svordomar eller skratt. Dessa anfall kan vara utmanande att diagnostisera eftersom de kan efterlikna psykiatriska eller sömnstörningar.

SYMPTOM

ORSAKER

Anfall i frontalloben kan bero på hjärnavvikelser som tumörer, stroke, infektioner eller traumatiska skador. I vissa fall kan en ärftlig sjukdom som kallas autosomal dominant nattlig frontallobsepilepsi vara orsaken.

KOMPLIKATIONER

FÖRBEREDELSER INFÖR DITT MÖTE

Innan ditt möte:

TESTER OCH DIAGNOS

Diagnosen kan omfatta hjärnskanning som MRT, EEG för att övervaka hjärnaktiviteten och video-EEG för att registrera anfallshändelser.

BEHANDLINGAR OCH LÄKEMEDEL

Läkemedel är vanligtvis förstahandsbehandlingen vid frontallobsanfall. Kirurgi kan övervägas om läkemedel är ineffektiva. Kirurgiska alternativ inkluderar att ta bort eller isolera anfallsfokus eller stimulera vagusnerven.


FRÅGOR

  1. Vad är frontallobsattacker?

Anfall med ursprung i hjärnans främre del med unika symtom.

  1. Vilka är de vanligaste symtomen på frontallobsattacker?

Unilaterala huvud-och ögonrörelser, svarslöshet, skrik, onormal hållning, repetitiva rörelser.

  1. När bör man uppsöka läkare för ett anfall?

Om det varar mer än fem minuter.

  1. Vad kan orsaka anfall i frontalloben?

Hjärnavvikelser som tumörer, stroke, infektioner eller traumatiska skador.

  1. Hur diagnostiseras anfall i frontalloben?

Genom hjärnskanningar som MRT och EEG-övervakning.

  1. Vilken är förstahandsbehandlingen för frontallobsanfall?

Läkemedel mot krampanfall.

  1. När kan operation övervägas vid frontallobsanfall?

Om läkemedel är ineffektiva när det gäller att kontrollera anfall.

  1. Vilka livsstilsfaktorer kan utlösa krampanfall?

Alkoholintag, rökning, sömnbrist och stress.

  1. Finns det alternativa behandlingar mot epilepsi?

Ja, inklusive växtbaserade läkemedel, akupunktur och psykoterapi.

  1. Hur kan individer hantera epilepsi?

Stödgrupper, rådgivning och en positiv inställning kan hjälpa människor att hantera epilepsin.