Beroende, drog

DEFINITION

Drogberoende, även kallat substansbruksstörning, är ett beroende av en laglig eller olaglig drog eller medicin. Alkohol och nikotin är lagliga substanser men betraktas också som droger. När du är beroende kan du inte kontrollera din droganvändning trots den skada den orsakar, vilket leder till intensiva begär och svårigheter att sluta utan hjälp.

SYMPTOM

Att känna igen drogmissbruk hos familjemedlemmar

Känna igen tecken på droganvändning eller berusning

Marijuana, hasch och andra ämnen som innehåller cannabis:

Syntetiska cannabinoider och substituerade katinoner:

– Eufori, ångest, paranoia

Barbiturater och bensodiazepiner:

Metamfetamin, kokain och andra stimulantia:

Klubbdroger:

Hallucinogener:

Inhalationsmedel:

Narkotiska smärtstillande medel:

ORSAKER

Miljöfaktorer och genetik spelar en roll i utvecklingen av drogberoende. Förändringar i hjärnans njutningsvägar bidrar till fysiskt beroende.

RISKFAKTORER

Familjehistoria med beroende, kön, psykiska störningar, grupptryck, bristande familjeengagemang och stress kan öka risken för missbruk.

KOMPLIKATIONER

Droganvändning kan leda till fysiska och psykiska hälsoproblem, olyckor, juridiska problem, ekonomiska svårigheter och ansträngda relationer.

FRÅGOR

  1. Vad är narkotikamissbruk?

Narkotikaberoende är ett beroende av ett lagligt eller olagligt ämne som orsakar intensiva begär.

  1. Vilka är de vanligaste symptomen på drogberoende?

Daglig droganvändning, intensivt sug efter drogen, försummelse av ansvar.

  1. Hur kan familjemedlemmar känna igen tecken på drogmissbruk?

Förändringar i beteende, försummat utseende.

  1. Vad är tecken på marijuanabruk?

Eufori, skärpta sinnen.

  1. Vilka risker är förknippade med klubbdroger?

Hallucinationer och minskade hämningar.

  1. Hur kan man förhindra ett missbruk av illegala droger?

Undvik att ta drogen helt och hållet.

  1. Vilka är de potentiella komplikationerna vid drogberoende?

Hälsoproblem, juridiska frågor.

  1. Hur kan man förbereda sig inför ett läkarbesök angående drogberoende?

Var ärlig om droganvändning och gör en lista över mediciner som tas.

  1. Vilka behandlingar finns tillgängliga för kemiskt beroende?

Terapisessioner och avgiftningsprogram.

  1. Hur kan man hantera ett beroende och hålla sig drogfri?

Sök terapi och gå med i stödgrupper för att få kontinuerlig hjälp.