Allergi mot dammkvalster

DEFINITION

Dammkvalsterallergi är en reaktion på små insekter som lever i husdamm. Symtomen är nysningar, rinnande näsa och ibland astmasymtom som pipande andning. Dammkvalster är mikroskopiska släktingar till fästingar och spindlar och trivs i varma, fuktiga miljöer.

SYMPTOM

ORSAKER

Dammkvalster livnär sig på utgjutna hudceller och föredrar varma, fuktiga förhållanden. Dammkvalsterallergi utlöses av proteiner i deras avföring och kroppar. Allergier uppstår när immunförsvaret reagerar på främmande ämnen.

RISKFAKTORER

KOMPLIKATIONER

FÖRBEREDELSER INFÖR DITT MÖTE

Innan du träffar en läkare, notera symtom, familjehistoria av allergier och mediciner du tar. Förbered frågor om orsaken, tester som behövs, behandlingsalternativ och livsstilsförändringar.

TESTER OCH DIAGNOS

Diagnosen baseras på symtom, näsundersökning och allergiska hudtester. Blodprover kan göras om hudtester inte är genomförbara.

BEHANDLINGAR OCH LÄKEMEDEL

Behandlingen innebär att minimera exponeringen för dammkvalster och använda mediciner som antihistaminer och kortikosteroider. Immunterapi och nässköljning är andra alternativ.

LIVSSTIL OCH HEMMEDEL

Minska mängden dammkvalster i hemmet genom att använda allergisäkra överdrag på sängkläder, tvätta sängkläder varje vecka i varmt vatten, hålla låg luftfuktighet, välja sängkläder med omsorg, dammsuga regelbundet med en dammsugare med HEPA-filter och minska röran.

FRÅGOR

  1. Vilka är symtomen på allergi mot dammkvalster?

Nysningar, rinnande näsa, kliande ögon, nästäppa.

  1. Hur kan jag minska mängden kvalster i hemmet?

Använd allergisäkra överdrag på sängkläderna och tvätta dem varje vecka i varmt vatten.

  1. Vilka är riskfaktorerna för att utveckla en dammkvalsterallergi?

Familjehistoria av allergier, tidig exponering för dammkvalster.

  1. Kan allergi mot dammkvalster leda till astma?

Ja, det kan utlösa astmaanfall.

  1. Hur diagnostiseras allergi mot dammkvalster?

Baserat på symtom, näsundersökning och allergiska hudtester.

  1. Vilka behandlingar finns tillgängliga för allergi mot dammkvalster?

Läkemedel som antihistaminer och kortikosteroider, immunterapi.

  1. Vilka livsstilsförändringar kan hjälpa mot dammkvalsterallergi?

Använd allergisäkra överdrag på sängkläder, minska luftfuktigheten i hemmet.

  1. Finns det ett botemedel mot dammkvalsterallergi?

Det finns inget botemedel men symtomen kan hanteras effektivt.

  1. Kan barn utveckla allergi mot dammkvalster?

Ja, barn löper större risk att utveckla allergi mot dammkvalster.

  1. Finns det några komplikationer i samband med dammkvalsterallergi?

Bihåleinflammationer och svåra astmaanfall kan vara komplikationer av dammkvalsterallergier.