Ostra białaczka szpikowa

DEFINICJA

Ostra białaczka szpikowa (AML) to nowotwór krwi i szpiku kostnego - gąbczastej tkanki wewnątrz kości, w której wytwarzane są komórki krwi. Słowo "ostra" w ostrej białaczce szpikowej oznacza szybki postęp choroby. Nazywa się ją białaczką szpikową, ponieważ wpływa na grupę białych krwinek zwanych komórkami mieloidalnymi, które normalnie rozwijają się w różne typy dojrzałych komórek krwi, takich jak czerwone krwinki, białe krwinki i płytki krwi. Ostra białaczka szpikowa jest również znana jako ostra białaczka szpikowa, ostra białaczka mieloblastyczna, ostra białaczka granulocytowa i ostra białaczka nielimfocytowa.

OBJAWY

Ogólne oznaki i objawy wczesnych stadiów ostrej białaczki szpikowej mogą przypominać objawy grypy lub innych powszechnych chorób. Oznaki i objawy mogą się różnić w zależności od rodzaju dotkniętych komórek krwi. Oznaki i objawy ostrej białaczki szpikowej obejmują:

Kiedy należy udać się do lekarza: Proszę umówić się na wizytę u lekarza, jeśli wystąpią u Pana/Pani jakiekolwiek oznaki lub objawy, które wydają się nietypowe lub które Pana/Panią niepokoją.

PRZYCZYNY

Ostra białaczka szpikowa jest spowodowana uszkodzeniem DNA komórek rozwijających się w szpiku kostnym. W takim przypadku produkcja komórek krwi zostaje zakłócona. W większości przypadków nie jest jasne, co powoduje mutacje DNA, które prowadzą do białaczki. Promieniowanie, narażenie na niektóre substancje chemiczne i niektóre leki stosowane w chemioterapii są znanymi czynnikami ryzyka ostrej białaczki szpikowej.

CZYNNIKI RYZYKA

Czynniki, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia u Pana/Pani ostrej białaczki szpikowej obejmują:

Wiele osób z AML nie ma znanych czynników ryzyka, a u wielu osób, u których występują czynniki ryzyka, nowotwór nigdy się nie rozwija.

PRZYGOTOWANIE DO SPOTKANIA

Jeśli masz oznaki i objawy ostrej białaczki szpikowej, prawdopodobnie zaczniesz od wizyty u lekarza rodzinnego lub lekarza pierwszego kontaktu. Ponieważ spotkania mogą być krótkie, warto się dobrze przygotować. Oto kilka informacji, które pomogą Ci się przygotować:

Czego możesz oczekiwać od swojego lekarza: Twój lekarz prawdopodobnie zada Ci wiele pytań związanych z Twoimi objawami.

TESTY I DIAGNOZA

Jeśli u pacjenta występują oznaki lub objawy ostrej białaczki szpikowej, lekarz może zalecić wykonanie badań diagnostycznych, w tym badań krwi, szpiku kostnego i nakłucia lędźwiowego (nakłucie kręgosłupa).

Określenie Pana/Pani podtypu AML: Konieczne mogą być dalsze badania w celu określenia stopnia zaawansowania nowotworu i zaklasyfikowania go do bardziej specyficznego podtypu AML.

LECZENIE I LEKKI

Leczenie ostrej białaczki szpikowej zależy od kilku czynników, w tym od podtypu choroby, wieku, ogólnego stanu zdrowia i preferencji. Leczenie zwykle dzieli się na dwie fazy: terapię indukującą remisję i terapię konsolidującą.

Terapie stosowane w tych fazach obejmują chemioterapię, inne terapie lekowe, takie jak trójtlenek arsenu i przeszczep komórek macierzystych.

MEDYCYNA ALTERNATYWNA

Żadne alternatywne metody leczenia nie okazały się pomocne w leczeniu ostrej białaczki szpikowej. Niektóre uzupełniające metody leczenia mogą łagodzić oznaki i objawy związane z rakiem lub leczeniem raka, takie jak akupunktura, aromaterapia, masaż, medytacja i ćwiczenia relaksacyjne.

Radzenie sobie i wsparcie

Ostra białaczka szpikowa to agresywna forma raka, która zazwyczaj wymaga szybkiego podejmowania decyzji. Oto kilka wskazówek, jak sobie z nią radzić:

PYTANIA

  1. Co to jest ostra białaczka szpikowa?

Ostra białaczka szpikowa (AML) to rodzaj nowotworu atakującego krew i szpik kostny.

  1. Jakie są najczęstsze objawy AML?

Typowe objawy to gorączka, ból kości, zmęczenie, duszność, blada skóra, częste infekcje, łatwe powstawanie siniaków i nietypowe krwawienia.

  1. Jakie są czynniki ryzyka rozwoju AML?

Czynniki ryzyka obejmują rosnący wiek, płeć (mężczyźni są bardziej narażeni), wcześniejsze leczenie raka (chemioterapia/napromienianie), narażenie na promieniowanie/chemikalia, takie jak benzen, palenie tytoniu, inne zaburzenia krwi/zaburzenia genetyczne.

  1. Jak przygotować się do spotkania związanego z AML?

Proszę pamiętać o wszelkich ograniczeniach przed wizytą; proszę zapisać objawy; proszę zanotować kluczowe dane osobowe; proszę wymienić wszystkie leki; proszę rozważyć zabranie kogoś ze sobą; proszę przygotować listę pytań do lekarza.

  1. Jakie testy diagnostyczne są stosowane w przypadku AML?

Badania krwi są zwykle wykonywane wraz z badaniami szpiku kostnego, a czasami nakłuciem lędźwiowym (kraniotomia).

  1. Co wiąże się z określeniem podtypu AML?

Konieczne są dalsze badania, aby sklasyfikować AML na określone podtypy na podstawie cech komórek widocznych pod mikroskopem.

  1. Jakie są główne etapy leczenia AML?

Leczenie na ogół obejmuje terapię indukcyjną remisji, a następnie terapię konsolidacyjną mającą na celu zniszczenie pozostałych komórek białaczkowych.

  1. Czy istnieją alternatywne metody leczenia AML?

Nie znaleziono alternatywnych metod leczenia skutecznych w leczeniu AML, ale terapie uzupełniające, takie jak akupunktura lub medytacja, mogą pomóc w złagodzeniu objawów.

  1. Jak pacjenci mogą radzić sobie z diagnozą AML?

Poznanie ich specyficznego rodzaju białaczki, szukanie wsparcia u rodziny/przyjaciół, dbanie o siebie poprzez hobby lub techniki relaksacyjne może pomóc w radzeniu sobie z diagnozą AML.

  1. Do czego służy przeszczep komórek macierzystych w leczeniu AML?

Przeszczep komórek macierzystych pomaga przywrócić zdrowe komórki macierzyste poprzez zastąpienie niezdrowego szpiku kostnego komórkami macierzystymi wolnymi od białaczki, które zregenerują zdrowy szpik kostny w terapii konsolidacyjnej w leczeniu AML.