Viral hemorrhagic feber

DEFINISJON

Viral hemoragisk feber er smittsomme sykdommer som forstyrrer blodets evne til å koagulere, noe som fører til indre blødninger som kan variere fra relativt små til livstruende. Noen eksempler på viral hemorragisk feber inkluderer Dengue, Ebola, Lassa, Marburg og Gul feber. Disse sykdommene er oftest funnet i tropiske områder og er vanligvis sett hos personer som nylig har reist internasjonalt.

SYMPTOMER

Symptomer på viral hemorragisk feber kan omfatte høy feber, tretthet, svimmelhet, muskelsmerter, svakhet, og i alvorlige tilfeller kan det føre til blødning under huden eller i indre organer. Andre tegn på alvorlige infeksjoner kan omfatte sjokk, funksjonsfeil i nervesystemet, koma, delirium, nyresvikt og leversvikt.

FØRER TIL

Virusene som forårsaker viral hemorragisk feber er naturlig vert for dyr og insekter som mygg, flått, gnagere eller flaggermus. Disse virusene overføres vanligvis gjennom kontakt med infiserte dyr, mennesker eller insekter. Hvert virus har spesifikke verter og geografiske områder hvor de er utbredt.

RISIKOFAKTORER

Faktorer som øker risikoen for å pådra seg viral hemoragisk feber inkluderer å bo i eller reise til områder der viruset er vanlig, arbeide med infiserte individer eller dyr, dele nåler for narkotikabruk, delta i ubeskyttet sex og arbeide i miljøer med gnagere.

KOMPLIKASJONER

Viral hemoragisk feber kan føre til alvorlige komplikasjoner som påvirker ulike organer som hjerne, øyne, hjerte, nyrer, lever, lunger og milt. I noen tilfeller kan disse komplikasjonene være dødelige.

TESTER OG DIAGNOSE

Diagnostisering av viral hemorragisk feber kan være utfordrende på grunn av overlappende symptomer med andre sykdommer. Leger kan spørre om sykehistorie og reisedetaljer og gjennomføre laboratorietester på blodprøver for å bekrefte en diagnose.

BEHANDLINGER OG RUSSIKKER

Selv om det ikke er noen spesifikk behandling for de fleste virale hemoragiske feber, kan antivirale medisiner som ribavirin bidra til å forkorte løpet av enkelte infeksjoner. Støttende behandling inkludert væskeerstatningsterapi og nyredialyse kan være nødvendig i alvorlige tilfeller.

LIVSSTIL OG HJEMMEDEL

Forebygging av viral hemorragisk feber innebærer vaksinasjon når tilgjengelig (f. eks. gulfebervaksine), unngå mygg- og flåttbitt ved å bruke beskyttende klær og bruke avstøtende midler i utbruddsområder, og iverksette tiltak for å forhindre gnagerangrep i oppholdsrom.

SPØRSMÅL

  1. Hva er noen eksempler på viral hemorragisk feber?

Dengue

Ebola

Lassa

Marburg

Gul feber

  1. Hvordan overføres viral hemorragisk feber?

Gjennom kontakt med smittede dyr, mennesker eller insekter.

  1. Hva er vanlige symptomer på viral hemoragisk feber?

Høy feber

Utmattelse

Svimmelhet

Muskelsmerter

Svakhet

  1. Hvordan kan viral hemorragisk feber diagnostiseres?

Gjennom laboratorietester på blodprøver.

  1. Finnes det en spesifikk behandling for de fleste virale hemoragiske feber?

Ingen spesifikk behandling eksisterer; støttende omsorg er viktig.

  1. Hva er et forebyggende tiltak for viral hemoragisk feber?

Vaksinasjon når tilgjengelig.

  1. Hvilke organsystemer kan påvirkes av komplikasjoner av disse feberne?

Hjerne

Øyne

Hjerte

Nyrer

Lever

Lungene

Milt

  1. Hvilke faktorer øker risikoen for å få disse feberne?

Bor/reiser til endemiske områder

Arbeide med smittede individer / dyr

Deling av nåler for narkotikabruk

  1. Hvordan kan man beskytte seg mot mygg og flått som bærer disse virusene?

Bruk beskyttende klær

Bruker myggmidler

  1. Hvorfor er tidlig diagnose viktig for behandling av viral hemorragisk feber?

For å forhindre alvorlige komplikasjoner og forbedre resultatene