Ramsay Hunts syndrom

DEFINITION

Ramsay Hunts syndrom (Herpes zoster oticus) uppstår när en bältrosinfektion påverkar ansiktsnerven nära ett av dina öron. Det kan orsaka ansiktsförlamning och hörselnedsättning i det drabbade örat. Syndromet orsakas av samma virus som orsakar vattkoppor och som reaktiveras flera år efter den första infektionen.

SYMPTOM

De viktigaste tecknen på Ramsay Hunts syndrom är smärtsamma utslag med vätskefyllda blåsor runt ena örat och svaghet eller förlamning i ansiktet på samma sida. Andra symtom kan vara öronsmärta, hörselnedsättning, tinnitus, svårigheter att stänga ett öga, yrsel och förändringar i smakuppfattningen.

När ska du uppsöka läkare: Om du upplever ansiktsförlamning eller bältrosutslag i ansiktet, uppsök läkare omedelbart för att minska risken för komplikationer.

ORSAKER

Ramsay Hunts syndrom förekommer hos individer som har haft vattkoppor, där varicella-zoster-viruset reaktiveras för att orsaka bältros som påverkar ansiktsnerven nära ett öra. Det resulterar vanligtvis i ansiktsförlamning och hörselnedsättning.

RISKFAKTORER

Alla som har haft vattkoppor kan utveckla Ramsay Hunts syndrom, men det är vanligare hos äldre vuxna. Syndromet är sällsynt hos barn och är inte smittsamt men kan leda till vattkoppor hos dem som inte är immuna. Undvik kontakt med vissa sårbara grupper tills utslagen och blåsorna är över.

KOMPLIKATIONER

Komplikationer kan inkludera permanent hörselnedsättning och ansiktssvaghet, ögonskador på grund av ofullständig ögonlockstängning och postherpetisk neuralgi som orsakar ihållande smärta efter att andra symtom har bleknat.

FÖRBEREDELSER INFÖR DITT MÖTE

Innan du träffar en läkare ska du anteckna dina symtom, eventuell yrsel eller hörselförändringar, vaccinationshistorik, kroniska sjukdomar och graviditetsstatus. Förvänta dig en fysisk undersökning med fokus på ansiktsförlamning och förekomst av utslag.

TESTER OCH DIAGNOS

Diagnosen baseras vanligen på sjukdomshistoria, fysiska undersökningsfynd och provtagning av vätska från blåsor för bekräftelse.

BEHANDLINGAR OCH LÄKEMEDEL

Snabb behandling med antivirala läkemedel som aciklovir, kortikosteroider för att förstärka deras effekt, ångestdämpande läkemedel för att lindra yrsel och smärtstillande medel kan ordineras för att hantera symtomen.

LIVSSTIL OCH HEMMEDEL

Barn vaccineras nu mot vattkoppor, vilket minskar risken för infektion. Ett bältrosvaccin finns tillgängligt för personer över 60 år.


FRÅGOR

  1. Vad är Ramsay Hunts syndrom?

Ramsay Hunts syndrom är ett tillstånd som beror på reaktivering av varicella-zoster-viruset som orsakar bältros som påverkar ansiktsnerven nära ett öra.

  1. Vilka är de viktigaste symtomen på Ramsay Hunts syndrom?

De vanligaste symtomen är smärtsamma utslag med vätskefyllda blåsor runt ena örat och svaghet eller förlamning i ansiktet på samma sida.

  1. Vem riskerar att utveckla Ramsay Hunt syndrom?

Alla som har haft vattkoppor kan utveckla Ramsay Hunts syndrom, men det är vanligare hos äldre vuxna.

  1. Kan Ramsay Hunt syndrom leda till permanenta komplikationer?

Ja, komplikationerna kan omfatta permanent hörselnedsättning och svaghet i ansiktet om de inte behandlas snabbt.

  1. Hur diagnostiseras Ramsay Hunts syndrom?

Diagnos baseras vanligtvis på sjukdomshistoria, fysiska undersökningsfynd och testning av vätska från utslagsblåsor.

  1. Vilka behandlingar finns tillgängliga för Ramsay Hunt syndrom?

Behandlingen kan omfatta antivirala läkemedel som aciklovir, kortikosteroider för att förstärka effekten, ångestdämpande läkemedel för att lindra yrsel och smärtstillande medel.

  1. Är Ramsay Hunts syndrom smittsamt?

Nej, Ramsay Hunt-syndromet i sig är inte smittsamt men kan leda till vattkoppor hos dem som inte är immuna.

  1. Vilka komplikationer kan uppstå av Ramsay Hunts syndrom?

Komplikationer kan innefatta ögonskador på grund av ofullständig stängning av ögonlocket och postherpetisk neuralgi som orsakar ihållande smärta.

  1. Hur kan man förbereda sig inför ett läkarbesök med anledning av Ramsay Hunts syndrom?

Innan du träffar en läkare bör du anteckna symtom, vaccinationshistorik, kroniska sjukdomar och graviditetsstatus för diskussion.

  1. Finns det förebyggande åtgärder mot Ramsay Hunt syndrom?

Barn vaccineras nu mot vattkoppor medan ett bältrosvaccin finns tillgängligt för personer över 60 år.