Pyelonefrit

DEFINITION

Njurinfektion (pyelonefrit) är en specifik typ av urinvägsinfektion (UVI) som vanligtvis börjar i urinröret eller urinblåsan och färdas upp i njurarna. En njurinfektion kräver omedelbar läkarvård för att förhindra permanent njurskada eller livshotande infektioner, behandlas vanligtvis med antibiotika och kan kräva sjukhusvistelse.

SYMPTOM

När ska man träffa en läkare: Om du har några oroande symtom eller om UVI-behandling inte förbättrar tillståndet, sök omedelbart läkare om symtomen förvärras med blodig urin eller illamående.

ORSAKER

Njurinfektioner orsakas vanligtvis av att bakterier kommer in i urinvägarna genom urinröret, men kan också uppstå via blodomloppet från infektioner i andra delar av kroppen eller sällan efter njuroperationer.

RISKFAKTORER

Faktorer som ökar risken för njurinfektioner:

KOMPLIKATIONER

Obehandlade njurinfektioner kan leda till:

FÖRBEREDELSER INFÖR DITT MÖTE

Innan ditt läkarbesök:

 1. Vad orsakar njurinfektioner?
 2. Vilka tester behövs?
 3. Vilka behandlingar rekommenderar du?
 4. Finns det potentiella biverkningar?
 5. Kommer sjukhusvistelse att krävas?
 6. Hur kan jag förebygga framtida njurinfektioner?
 7. Finns det några restriktioner att följa?
 8. Hur kan man hantera andra hälsotillstånd samtidigt?
 9. Finns det generiska alternativ till receptbelagda läkemedel?
 10. Vad avgör behovet av uppföljningsbesök?

TESTER OCH DIAGNOS

Diagnosen omfattar bedömning av symtom, urinprov för bakterier, blododling, bilddiagnostiska undersökningar som ultraljud eller datortomografi.

BEHANDLINGAR OCH LÄKEMEDEL

Antibiotika är den primära behandlingen för njurinfektioner; svåra fall kan kräva sjukhusvistelse för intravenös antibiotika, medan återkommande infektioner kan behöva ytterligare utvärdering av specialister.

LIVSSTIL OCH HEMMEDEL

Förebyggande åtgärder inkluderar att hålla sig hydrerad, kissa i tid, urinering efter samlag, korrekt hygienpraxis i underlivet för att minska riskerna för urinvägsinfektion.


FRÅGOR

 1. Vad är pyelonefrit?

Pyelonefrit är en njurinfektion som uppkommer till följd av en urinvägsinfektion.

 1. Vilka är de vanligaste symtomen på en njurinfektion?

Symtom inkluderar feber, ryggsmärtor, frekvent urinering och grumlig urin.

 1. Vem har högre risk för njurinfektioner?

Kvinnor, personer med urinvägsobstruktioner, försvagat immunförsvar och nervskador löper högre risk.

 1. Vilka komplikationer kan uppstå vid obehandlade njurinfektioner?

Komplikationerna kan vara permanent njurskada, blodförgiftning och graviditetsproblem.

 1. Hur diagnostiseras njurinfektioner?

För att ställa diagnos krävs en bedömning av symtomen och urinprov samt bilddiagnostik.

 1. Vilken är den primära behandlingen för njurinfektioner?

Antibiotika används ofta för att behandla njurinfektioner.

 1. När bör man söka omedelbar läkarvård för en njurinfektion?

Om symtomen förvärras med blodig urin eller illamående och kräkningar är omedelbar läkarvård nödvändig.

 1. Hur kan man förebygga njurinfektioner?

Att hålla sig hydrerad, urinera i rätt tid, urinera efter samlag och iaktta god hygien kan bidra till att förebygga njurinfektioner.

 1. Vilka faktorer ökar risken för att utveckla en njurinfektion?

Bland riskfaktorerna finns kvinnlig anatomi, urinvägshinder, försvagat immunförsvar, nervskador som påverkar känslan i urinblåsan, långvarig kateteranvändning och vesikoureteral reflux.

 1. Är återkommande njurinfektioner vanliga?

Återkommande njurinfektioner kan bero på underliggande medicinska tillstånd som kräver ytterligare utvärdering av specialister som nefrologer eller urologer.