Kondylomata acuminata

Other names: Genitala vårtor, Veneriska vårtor

DEFINITION

Genitala vårtor är en vanlig sexuellt överförbar infektion som orsakas av humant papillomvirus (HPV). De visas som små, köttfärgade knölar eller kan ha ett blomkålsliknande utseende i de fuktiga vävnaderna i underlivet.

SYMPTOM

Genitala vårtor kan variera i utseende och placering beroende på kön. De kan vara små, köttfärgade svullnader som sitter ihop som blomkål och orsakar klåda, obehag eller blödning vid samlag.

ORSAKER

Könsvårtor orsakas av HPV-stammar som sprids genom sexuell kontakt. De flesta personer med HPV uppvisar inga symtom, men vissa stammar kan leda till könsvårtor eller cancer.

RISKFAKTORER

Faktorer som ökar risken för könsvårtor är oskyddat sex med flera partners, tidigare sexuellt överförbara infektioner, okänd sexuell historia hos partners och tidig sexuell aktivitet.

KOMPLIKATIONER

Komplikationer av genitala vårtor kan inkludera cancer (cervikal, vulva, anal, penis, mun, svalg) och graviditetsrelaterade problem som svårigheter att urinera eller föda barn.

FÖRBEREDELSER INFÖR DITT MÖTE

Innan du går till läkaren för könsvårtor ska du notera dina symtom, din sexuella historia och din medicinska information. Förbered frågor om diagnos, behandlingsalternativ, förebyggande av överföring till andra och eventuella återfall.

TESTER OCH DIAGNOS

Diagnos av könsvårtor innebär visuell inspektion eller applicering av ättiksyra för bättre visualisering. Pap-test och HPV-test kan göras för att kontrollera livmoderhalsförändringar eller cancerframkallande HPV-stammar.

BEHANDLINGAR OCH LÄKEMEDEL

Behandling av genitala vårtor inkluderar mediciner som imiquimod eller podofyllin som appliceras på huden och kirurgiska ingrepp som kryoterapi eller excision för större vårtor. Undvik receptfria läkemedel i underlivet.

LIVSSTIL OCH HEMMEDEL

Att använda kondom vid sex kan minska risken för att drabbas av könsvårtor men är inte helt säkert. Vaccination med Gardasil kan skydda mot HPV-stammar som orsakar de flesta könsvårtor och livmoderhalscancer.

FRÅGOR

  1. Vad orsakar genitala vårtor?

Genitala vårtor orsakas av humant papillomvirus (HPV).

  1. Vilka är symtomen på genitala vårtor?

Symtomen inkluderar små köttfärgade knölar, blomkålsliknande utväxter, klåda, obehag och blödning under samlag.

  1. Hur diagnostiseras genitala vårtor?

Diagnosen ställs genom visuell inspektion och ibland applicering av ättiksyra för att synliggöra vårtorna bättre.

  1. Vilka är behandlingsalternativen för genitala vårtor?

Behandlingen omfattar läkemedel som imiquimod eller podofyllin och kirurgiska ingrepp som kryoterapi eller excision.

  1. Kan genitala vårtor leda till cancer?

Ja, vissa HPV-stammar som orsakar genitala vårtor är också kopplade till olika cancerformer som livmoderhalscancer.

  1. Hur kan man minska risken för att få könsvårtor?

Konsekvent användning av kondom under sexuell aktivitet kan avsevärt minska risken för att få genitala vårtor.

  1. Finns det tillgängliga vacciner för att förebygga könsvårtor?

Ja, vaccin som Gardasil skyddar mot HPV-stammar som orsakar de flesta genitala vårtor och livmoderhalscancer.

  1. När bör man överväga att uppsöka läkare för genitala vårtor?

Om du märker av några knölar eller utväxter i underlivet eller upplever symtom som klåda eller obehag, är det lämpligt att uppsöka läkare.

  1. Kan receptfria läkemedel användas för att behandla genitala vårtor?

Nej, receptfria läkemedel bör inte användas i underlivet eftersom de kan orsaka mer skada än nytta.

  1. Vilka är de potentiella komplikationerna av genitala vårtor under graviditeten?

Genitala vårtor kan förstoras och orsaka svårigheter vid förlossningen eller leda till halsvårtor hos nyfödda som kräver medicinsk behandling.